تاثیر فاکتورهای محیطی بر فعالیت های جنسی

تاثیر عوامل محیطی بر فعالیت های جنسی بسیار زیاد است. یک رابطه ی جنسی رضایت بخش نشات گرفته از یک محیط جنسی رضایت بخش است. وجود یک همسر سردمزاج، یک خانه ی عاری از محبت و صفا و نداشتن یک حریم مطمئن می تواند منجر به داشتن یک رابطه ی ناسالم و غیر طبیعی و هم چنین باعث بروز ناتوانی جنسی و بی میلی جنسی و انزجار از آمیزش در افراد گردد. علاوه بر این گاهی اوقات رویدادهای بسیاری در اطراف ما اتفاق می افتد که بیشتر مواقع بر فعالیت های جنسی ما تاثیرگذار است. مرگ یکی از اطرافیان، بیکاری، مشکلات مالی و اقتصادی، سقط و یا حتی بارداری ناخواسته همگی این ها منجر به ناهنجاری های جنسی در افراد می شود و ممکن است نهایتا منجر به شکست در زندگی زناشویی گردد.

افرادی که مبتلا به عنن (ناتوانی جنسی) هستند همواره از نزدیکی و آمیزش خودداری کرده و در خود احساس گناه و حقارت می کنند. این کاهش اعتماد به نفس و احساس شرم و حقارت باعث بروز مشکلات جدیدی برای آن ها می شود که علت این مسائل، بی اطلاعی و ناآگاهی نسبت به مسائل جنسی است. عمل جنسی عبارت است از رابطه ی دستگاه تناسلی زن و مرد و زوج ها حتما باید درباره ی ساختمان دستگاه تناسلی و تکنیک های جنسی همدیگر اطلاعات کافی داشته باشند. علاوه بر این اطلاع کافی زوجین از روحیات و عکس العمل های همدیگر در بروز تحریکات و احساسات جنسی بسیار موثر است و با این آگاهی خصوصا مردها می توانند زمان شدت تحریک و در نهایت رسیدن به اوج لذت جنسی را در همسران خود دریابند. بدون شک زمانی این اطلاعات به دست می آید که بین زن و مرد هیچ گونه شرم و حیایی مانع نباشد و آن ها بدون هیچ محدودیتی به طور صریح در مورد مسائل جنسی و نقاط تحریکی خود با یکدیگر صحبت کنند.

ارسال شده در 28 بهمن 1395 توسط