مسائل روحی و روانی در ناتوانی جنسی

ریشه ی بسیاری از ناتوانی های جنسی و شاید بهتر است که بگوییم مهم ترین علت ناتوانی های جنسی، اختلالات روحی و روانی است که به صورت  اضطراب، ترس، خشم و انزجار بروز می کند.

یک رابطه ی صحیح و خوب جنسی فقط دارای بعد جسمی نیست و دارای ابعاد روانی نیز هست و تاثیر بعد روانی چه بسا پر اهمیت تر از تاثیر بعد جسمی است و سر منشاء تمام ناتوانی ها در سلسله ی اعصاب است و بس.

ناتوانی جنسی در زنان به صورت بی میلی جنسی یا سرد مزاجی بروز می کند که بسیاری از مردها از این مسئله رنجور و گله مند هستند و علت مهم سرد مزاجی در زنان همان علل روحی روانی است. عدم توجه مرد به خواسته ی زن که گاه یک بی توجهی بسیار کوچک است می تواند باعث بی میلی در زن گردد. ترس از آبستنی نیز از دیگر عوامل روحی است که باعث می شود زن کمتر خود را در اختیار مرد قرار دهد.

از دیگر عوامل روحی که باعث بروز ناتوانی جنسی و سرد مزاجی می گردد اضطراب است که اگر به موقع از بین نرود باعث بروز اختلال و ناتوانی جنسی می شود.

زندگی همواره مملو از حوادث و وقایع مختلف است که هر کدام از این حوادث می تواند موجب بروز یک مشکل جنسی شود ولی هیچ کدام از این حوادث به تنهایی نمی تواند منجر به ایجاد مشکل جنسی شود بلکه ارزیابی هر شخصی نسبت به حادثه ی به وجود آمده و عکس العمل او نسبت به این واقعه نقش مهم تری ایفا می نماید.

اکثر کسانی که در کودکی مورد سوء استفاده های جنسی قرار گرفته اند و یا در اولین تجربه ی زندگی زناشویی خود ناموفق بوده اند یا این که از اولین رابطه ی جنسی خود کسب لذت نکرده اند و در شب زفاف ناکام مانده اند و یا بسیاری از مسائل و حوادثی که در اشخاص باعث ایجاد ترس، اضطراب و عدم اعتماد به نفس می شود، ممکن است دچار ناتوانی جنسی گردند. برای حل این ناتوانی و برطرف کردن موانع باید مشکل روانی در این افراد کاملا ارزیابی و بررسی شود.

توانایی جنسی و میل جنسی انسان تابع عوامل متعددی است که از جمله ی این عوامل می توان به عوامل عاطفی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشاره کرد. اختلال و نقص یا کمبود در هر کدام از عوامل ذکر شده می تواند منجر به بی میلی و انزچار از مقاربت گردد.

انجام فعالیت جنسی وابستگی مستقیمی با داشتن روح و روان و اعصاب سالم و مقوی دارد و باید اعصاب به حدی قوی و سالم باشد که بتواند تحریکات را به عروق برساند.

از مهم ترین مواردی که در روابط جنسی می توان به آن اشاره کرد آمادگی روحی و روانی است. خصوصا این مورد درباره ی زنان بسیار صادق است و یک مرد موفق کسی است که بتواند نیازمندیهای روحی و روانی همسرش را برآورده سازد و با تدابیر خاصی جایی در دل وی پیدا کند و باعث عدم بروز سرد مزاجی و بی میلی در زن گردد.

ارسال شده در 28 بهمن 1395 توسط