اطلاعاتی درباره نحوه تعیین زمان تخمک گذاری

یکی دیگر از روش های جلوگیری تعیین زمان تخمک گذاری است. در همه ی زنان روزهای باروری و عقیمی وجود دارد و زن فقط در روزهای خاصی دارای استعداد حاملگی است. در روزهای دیگر نزدیکی منجر به آبستنی نمی شود. از این دوره می توان برای جلوگیری از آبستنی استفاده کرد. بسیاری از پزشکان عقیده دارند که هر ماه فقط یک تخم از زن آزاد می شود و این تخم فقط تا 2 روز می تواند قابلیت باروری داشته باشد. اگر در طول این روز توسط اسپرم مرد بارور گردد آبستنی صورت می گیرد. در غیر این صورت آبستنی تا ماه دیگر که دوباره تخم آزاد شود به تاخیر می افتد. هم چنین عمر اسپرم ها هم زیاد نیست و معمولا اسپرم هایی که به داخل رحم یا لوله های رحم ریخته می شوند بعد از 2 روز قدرت باروری را از دست می دهند. بنابراین آبستنی هنگامی رخ می دهد که زمان تخمک گذاری را بدانیم و اگر دقیقا بتوان زمان آزاد شدن تخم را تخمین زد می توان دوران عقیمی و باروری در زن را تشخیص داد.

اکثر خانم ها در زمان آزاد شدن تخمک، احساس دردی در قسمت پایین شکم خود دارند که تقریبا شبیه درد قاعدگی است و گاهی با لکه ی خون نیز همراه است. البته این علامت در برخی از زنان وجود دارد ولی اکثر زنان از زمان تخمک گذاری خود بی اطلاع هستند. برای تعیین زمان تخم گذاری در این افراد روش های مختلفی وجود دارد ولی بهترین روش این است که برای مدت چند ماه زمان دقیق قاعدگی را یادداشت نمایند. به عقیده ی بسیاری از پزشکان زمان تخمک گذاری معمولا بین 14 یا 16 روز قبل از شروع قاعدگی است. به عنوان مثال زنی که هر 28 روز قاعده می شود زمان تخمک گذاری او تقریبا روز دوازدهم یا چهاردهم بعد از قاعدگی ماه قبل می باشد و هر چه زمان قاعدگی بیشتر یاکمتر شود به همین نسبت زمان تخمک گذاری نیز زودتر یا دیرتر می شود. ولی معمولا دوره ی قاعدگی در زنان معمولا منظم نیست و ممکن است خانمی دارای چند روز اختلاف در قاعدگی های خود باشد. اگر این اختلاف زیاد باشد دیگر آن خانم قادر به تعیین روز تخمک گذاری خود نیست ولی اگر این تغییرات زیاد نباشد می توان به طور تقریبی روز و زمان تخمک گذاری را تخمین زد. به عنوان مثال خانمی که دوره ی قاعدگی او بین 26 تا 32 روز تغییر می کند تاریخ تخمک گذاری او بین روزهای یازدهم و نوزدهم است. اگر به هر طرف این روزها سه روز اضافه کنیم زمان تخمک گذاری وی از روز اول تا هشتم و از روز بیست و دوم تا اول قاعدگی دیگر است. اخیرا برای تعیین زمان تخمک گذاری روش های دیگری مطرح شده است. بسیاری از پزشکان به این نتیجه رسیده اند که درجه ی حرارت خانم ها در دوران قاعدگی تغییر می کند و این تغییرات در زمان تخمک گذاری به بالاترین سطح خود می رسد. بنابراین اگر خانمی بخواهد از این طریق زمان تخمک گذاری خود را مشخص کند باید مدت یک تا دو ماه درجه ی حرارت بدن خود را بلافاصله بعد از بیدار شدن اندازه گرفته و آن را یادداشت کند و با ارائه ی منحنی به دست آمده در طول این دو ماه به پزشک می توان زمان تخمک گذاری خود را تشخیص دهد. هنگامی که زمان تخمک گذاری مشخص شد تعیین روزهای عقیمی و باروری بسیار راحت است.

به هر حال روش اندازه گیری درجه ی حرارت، برای مشخص کردن روزهای عقیمی روش خوبی است البته به شرطی که دوره ی قاعدگی زن بسیار تغییر نکند فرد قادر به یادداشت درجه ی حرارت بدن خود به طور دقیق باشد.

بسیاری از پزشکان دوره ی ماهانه را به سه قسمت تقسیم کرده اند:

1- روزهای عقیمی قبل از تخمک گذاری 2- دوره ی باروری که در زمان تخمک گذاری است 3- دوره ی عقیمی بعد از تخمک گذاری. از میان این سه دوره، دوره ی دوم یعنی دوره ی بعد از تخمک گذاری بسیار قابل اطمینان است.

ارسال شده در 25 بهمن 1395 توسط