عدم احتمال آبستنی در دوران شیردهی

یکی از روش های طبیعی ضد بارداری است و تقریبا در میان اغلب زنان در دوران شیردهی رواج دارد به گونه ای که دیگر از هیچ گونه وسیله و یا روش های دیگر جلوگیری استفاده نمی کنند. اما این روش نمی تواند روش مطمئن و مناسبی محسوب شود و چه بسا خانم هایی که در حین شیردهی آبستن شده اند ولی در مدت زمان شیردهی تا 9 ماه عادت ماهیانه به تعویق می افتد و احتمال حاملگی بسیار کم است. این یکی دیگر  از مواهب الهی است تا مادر و فرزند هر دو در سلامت روحی و روانی باشند.

عدم  احتمال آبستنی در دوران شیردهی به  این علت است که در زمان شیردهی و حاملگی، تخمک گذاری انجام نمی شود و قاعدگی هم متوقف می گردد. ولی ممکن است برخی از زنان شیرده قاعده شوند که احتمال دارد تا 1 یا 2 ماه ادامه یابد. البته این موارد به ندرت اتفاق می افتد و علت های مختلفی می تواند داشته باشد. گاهی به خاطر ترشح کم پروژسترون در بدن و گاهی هم به علت پرده های جنینی، رحم مادر آن چسبندگی کامل و لازم را ندارد ولی به طور کلی چون گاهی احتمال حاملگی در دوران شیردهی وجود دارد بهترین روش جلوگیری در این دوران استفاده از روش جماع ناپیوسته و یا کاندوم است چون مصرف قرص های ضد بارداری باعث کاهش شیر می شود. تنها قرصی که اثر محسوسی بر شیردهی ندارد قرص پروژسترونی لوونورژسترل است.

ارسال شده در 25 بهمن 1395 توسط