استفاده از آمپول های تزریقی ضد بارداری

غیر از قرص های هورمونی ضد بارداری از تزریق آمپول های ضد بارداری نیز می توان استفاده کرد. این آمپول ها به دو صورت و با نام های علمی NET.EN , D.M.P.A موجود است که بنا به نوع آمپول مدت 2 ماه یک بار یا 3 ماه یک بار تزریق می شوند. این روش جلوگیری از بارداری برای خانم هایی مناسب است که تا مدتی قصد بارداری ندارند هم چنین خانم هایی که نمی توانند از دیگر روش های بارداری استفاده کنند. ولی برای زوج های جوان و هم چنین کسانی که تا کنون زایمان نکرده اند بهتر است از دیگر روش های جلوگیری استفاده کنند.

به طور کلی استفاده از آمپول های تزریقی مزایای زیر را دارد:

1- بسیار راحت است.

2- میزان تاثیر آن بالا  است.

3- عوارض ناشی از استفاده از آمپول های تزریقی نسبت به قرص ها بسیار کمتر است و بعث کاهش شیر نمی شود.

4- تاثیر سوئی بر برخی از بیماریها نداشته و حتی می تواند بعضی از آن ها همچون بیماری کم خونی را بهبود دهد.

5- اثر مطلوبی بر بهبود سرطان های پستان و رحم و هم چنین کیست های تخمدان دارد.

6- باعث کاهش عفونت های انگلی می شود و حتی باعث بهبود ایندومتریوز نیز می گردد.

7- هیچ اثر سوئی بر روابط جنسی ندارد.

ارسال شده در 24 بهمن 1395 توسط