معنا و مفهوم پیش از یائسگی چیست؟

 Menopause

 

اصطلاح پیش از یائسگی به زمان قبل از قطع عادت ماهانه اطلاق می شود زمانی که تولید استروژن کاهش می یابد. بسیاری از علایمی که عامه ی مردم به عنوان علایم یائسگی می شناسند (گر گرفتگی، تغییر خلق، بی خوابی و غیره) در واقع طی سال های پیش از یائسگی اتفاق می افتد. در این کتاب بر استفاده از اصطلاح پیش از یائسگی به جای یائسگی برای توصیف این دوره ی اولیه تاکید داریم زیرا فرد هنوز عادت ماهانه می شود. از اصطلاح پیش از یائسگی استفاده می کنیم زیرا می خواهیم به تغییرات فیزیولوژیکی و احساسی اشاره کنیم که قبل از پایان عادات ماهانه تجربه می شود و بین آن ها و تغییراتی که بعد از تطابق بدن با سطوح پایین تر استروژن اتفاق می افتد (یائسگی) تمایز قائل شویم.

ارسال شده در 5 تیر 1395 توسط