توصیه های مفید درباره مکان آمیزش

 

از جمله مواردی که بسیار در بحث آمیزش تاثیرگذار است مکان آمیزش است. مکان آمیزش یکی از موارد سلیقه ای است و نمی توان مکان خاصی را برای آمیزش توصیه کرد. ولی معمولا زوج ها اتاق خوابی را برای خود در نظر می گیرند که از لحاظ بهداشتی و وسایل خواب کامل باشد. معمولا اتاق خواب باید مکانی محفوظ باشد و از لحاظ رنگ آمیزی و تزئینات، انتخاب عکس و تابلو تا حدی تحریک آمیز باشد. ولی با این وجود باز نمی توان مکان خاصی را برای زوج ها توصیه کرد. با این که قاعده ی کلی و طبیعی این است که آمیزش در بستر انجام گیرد ولی برخی افراد مکان های دیگری از قبیل حمام، روی مبل و… را برای آمیزش انتخاب می کنند. پس مکان آمیزش بستگی به سلیقه ی زوجین دارد. اما با این وصف باید مکان آمیزش عاری از هرگونه شخصی غیر از خود زن و مرد باشد. آمیزش در جایی که کودک حضور دارد نباید انجام شود زیرا تاثیرات سوئی بر روان کودک خواهد گذاشت.

کودک گمان می کند که پدر قصد آزار مادرش را دارد و حتی این امر منجر به انتقام جویی از پدر می گردد. هم چنین کودک ممکن است شاهد بدن عریان پدر و مادر باشد و این امر باعث چشم چرانی، کنجکاوی بیش از حد کودک و حتی منجر به استمناء و تقلید از پدر و مادر می گردد و در بزرگسالی منجر به سادیسم و انحرافات جنسی می شود.

 

یکی دیگر از عوامل تحریکات جنسی، حس لامسه است که بسیار در مسئله ی آمیزش نقش دارد و باعث تحریکات زیادی می شود. این عامل در ابتدا با کارهای بسیار ساده شروع می شود مانند پهلوی هم نشستن، به بدن هم دست کشیدن، دست دادن و در نهایت به نزدیکی ختم می شود.

ارسال شده در 20 بهمن 1395 توسط