مزایای تشکیل خانواده

1- از نظر اقتصادی: معمولا کسانی که مبادرت به ازدواج می کنند، بسیار در حساب دخل و خرج خود دقیق می شوند و سعی می کنند میان درآمد و هزینه های خود تعادل برقرار سازند.

2- از نظر فرهنگی: خانواده محل تبادل اندیشه هاست. در یک خانواده، زن و مرد هم گام با یکدیگر می توانند به سوی تعالی گام بردارند. حتی اگر زمانی زن و مرد در بسیاری از مسائل فرهنگی با هم اختلاف داشته باشند این اختلافات می تواند به نوعی برای هر دوی آن ها سازنده باشد. در دوران مجردی اگر انسان با کسی اختلاف داشته باشد سعی می ند که با او قطع ارتباط کند ولی در زمان متأهلی باید اختلاف را حل کند و برای حل این اختلاف ها مجبور است که دلیل بیاورد گفتگو کند و همین گفتگوها بسیار سازنده است.

3- از نظر روابط اجتماعی: وقتی انسان مجرد است هیچ جایگاهی در جامعه ی متاهلین ندارد و در جمع متاهلان پذیرفته نیست زیرا هیچ تجربه ای راجع به زندگی زناشویی ندارد. بنابراین حرفش را اصولا کسی نمی پذیرد زیرا اکثر تجارب انسان حاصل ازدواج است و آن پختگی لازم را انسان بعد از ازدواج به دست می آورد. بسیاری از افراد منزوی و گوشه گیر بعد از ازدواج انسان هایی اجتماعی شده اند و نقش هایی بسیار مهمی را در جامعه ایفا می کنند. هم چنین علاوه بر کسب تجربه و پختگی، ازدواج باعث ایجاد اعتماد به نفس در افراد می شود و در رشد و شخصیت نیز بسیار موثر است.

ارسال شده در 20 بهمن 1395 توسط