دستگاه تناسلی زن و مرد

هر زوجی، چه زن و چه مرد، باید اطلاعات مختصری راجع به بیولوژی زناشویی، اعضای تناسلی و تولید مثل اعم از شناخت اعضاء و نقش آن ها در بدن داشته باشند. این اطلاعات می تواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات آن ها باشد. چه بسا زوج هایی که چندین سال از زندگی مشترکشان می گذرد ولی هنوز بر سر پاره ای از مسائل جنسی خود با هم نزاع دارند.

آلت تناسلی مرد:

آلت تناسلی مرد از دو بخش بیرونی و درونی تشکیل شده است که شامل بخشی برای تولید اسپرم و بخش دیگری است که اسپرم را به درون رحم هدایت می کند. این دو قسمت نیز از اجزاء مختلفی تشکیل شده اند.

بخش بیرونی:

این بخش تقسیم می شود به بیضه ها و آلت یا قضیب، بیضه ها دو عدد هستند یکی در طرف چپ و دیگری در طرف راست که درون کیسه ای قرار گرفته اند و به وسیله ی پرده ای از هم جدا شده اند. وظیفه ی بیضه ها  20

ازدواج:

هر انسانی در بدو تولد دارای دو غریزه است یکی غریزه  صیانت نفس و دیگری، غریزه ی جنسی. سایر غرایز آدمی تابع این دو غریزه هستند. و در واقع زیر مجموه های این دو غریزه ی مهم به شمار می روند.

غریزه ی صیانت نفس یا حفظ خویشتن باعث گرایش به خوردن، خوابیدن و غیره می شود. این غریزه از همان بدو تولد به طور واضح مشاهده می شود و خصوصا این نمونه را در طفل شیرخوار می بینیم. ولی غریزه ی جنسی که از بدو تولد با انسان هست تکاملی تدریجی دارد و در زمان بلوغ به اوج تکاملی خود می رسد. تجربه ی محققان گویای این مسئله است که حتی این غریزه در شیرخواران فعال است و به صورت های گوناگون در طفل مشاهده می شود.

برخلاف تصور عامه که غریزه ی جنسی را فقط در آمیزش و مقاربت می بینند، غریزه ی جنسی شامل هرگونه خط و لذتی  است که ممکن است جنبه ی شهوانی نیز داشته باشد.

این غریزه فقط مختص انسان نیست و در حیوانات نیز فعال است ولی در انسان جنبه ی تکاملی دارد. غریزه ی جنسی همانند سایر غرایز انسان، موهبتی الهی است که اگر در مسیر صحیح هدایت شود باعث تکامل خواهد شد. ریشه ی عشق نیز غریزه جنسی است و منظور از این عشق، عشق بین دو نففر انسان بالغ و کامل است که بر طبق  اصول و معیارهایی دلباخته ی هم شده و به وصلت می انجامد. خداوند با قرار دادن اختلافاتی میان زن و مرد این دو را مشتاق و محتاج به هم آفریده و هیچ یک را غالب بر دیگری خلق نکرده است بلکه اصولا زن و مرد مکمل یکدیگرند.

انسان های اولیه و بدوی، ازدواج های گروهی داشته اند و به طریق دسته جمعی زناشویی می کرده اند ولی به تدریج و با کمک اصول و مبانی اسلام  این امر به صورت اختصاصی در آمده است. بر طبق این ضابطه زن تنها وسیله ای برای ارضاء مرد و یک ماشین تولید مثل و یا یک کلفت نیست بلکه او هم انسانی است صاحب حق و دارای تمامی احساسات و عواطف و میال انسانی و عشق جسمانی مکمل عشق روحی و روانی است. این دو بدون هم ناقص هستند و تفاوت انسان و حیوان نیز در ین نکته نهفته است.

همه می دانیم که خانواده، مرکز اصلی رشد و تعلیم و تربیت است. پس این مرکز باید همانند بنای یک ساختمان از پایه به شیوه ی درست بنا نهاده شود و بر روی اصول سالم و منطقی پایه ریزی شود تا  این بنا و کانون همیشه برقرار و استوار باشد. البته زن و مرد اهمیت به سزایی در برقراری یا خراب کردن این کانون دارند.

ارسال شده در 19 بهمن 1395 توسط