کنجکاوی و پرسش درباره مسائل جنسی

میل جنسی در ایشان نیز بسیار خشن عمل می نماید و کمتر به حال فرا احساس پا می نهند. شاید بتوان از دیدگاه روان شناسی و فیزیولوژی مغز و اعصاب درباره  بسیاری از شخصیت های خون ریز تاریخ قضاوت کرد و آن ها را به نوعی معیوب و بیمار شمرد که در طول زندگی خصوصی خویش به آن دچار شده اند. حال که از دنیای عشق در مغز پا به دنیای عشق در جامعه و تاریخ نهادیم دو نکته مهم را نیز باید به اختصار اشاره کنیم: این هر دو نکته در رساله افلاطون نیز آمده است.

یکی تمایل به هم جنس است و دیگر ویژگی های جامعه  بسته و استبدادی در مورد عشق می باشد.

افلاطون به نحو زیبایی میل به هم جنس را بیان داشته و همین می رساند که قدمت این تمایلات پس زده  آدمی به دوران بسیار کهن می رسد. تمایل به هم جنس زیبا، بارها در ادبیات فارسی نیز اشاره می گردد. مثال سلطان محمود غزنوی و ایاز در تاریخ بیهقی شهره ی عام و خاص است. آیا باعث تعجب نیست که سلطانی به قدرت و شوکت محمود که می تواند هر زنی را بدست آورد این همه متمایل به غلامی زیبا گردد؟ حتی امروزه نیز کم نیستند کسانی که چنین امیال ممنوعی دارند. کراهت این امیال دلیل بر انکار آن ها نیست. امروزه علم بی تعصب تر از آن است که این حقایق را به چوب طعن و سرزنش پس زند. بلکه به شناخت آن ها و علل پیدایش آن می پردازد. حتی در مورد نمونه های تاریخی آن ها می توان به حالت تسامح نگریست و به تشریح علل علمی آن ها پرداخت.

تعلیم مسائل جنسی:

یکی از مهم ترین عواملی که باعث رشد و نمو افراد می شود کنجکاوی و پرسش است. که در مورد مسائل جنسی نیز این امر صدق می کند. شاید مکررا والدین با این سوال بچه ها مواجه می شوند که کودک از کجا متولد می شود؟

بسیاری از مواقع، والدین از ارائه ی پاسخی مناسب به فرزندان خود عاجزند و یا بی اعتنا از کنار آمدن می گذرند و کودک را به خاطر این سوال تنبیه می نمایند. اما نکته ی مهم ا ین است که حس کنجکاوی معمولا در همه ی بچه ها وجود دارد و همین حس باعث رشد و ترقی آن ها در سال های بعدی می شود. بنابراین باید این حس کنجکاوی در بچه ها شکوفا شود و نه ا ین که در کودکی آن را خفه و خاموش ساخت. یا این که امید داشت که به مرور زمان خود آن ها به پاسخ سوالاتشان برسند. حتی عده ای نسبت به بچه های خود حیا و شرم دارند. از این که حقیقت مسائل جنسی را برای بچه ها آشکار سازند.

بنابراین در پاسخ به سوال کودکانشان مبادرت به دروغ گفتن می کنند و جواب های غلط به آن ها می دهند. غافل از این که همین دروغ ها، باعث بی اعتمادی بچه نسبت به والدین می شود. در حالی که به عقیده ی بسیاری از روان شناسان باید متناسب با فهم و درک کودک پاسخ صادقانه ای به او داد.

البته تعلیم امور جنسی به کودکان کاری بسیار دقیق، حساس و مشکل است و در همین دوران است که ذهن کودک با سخنان والدین پر می شود و بنابراین در انتقال برخی مفاهیم به کودکان باید نهایت دقت را به کار برد. والدینی که امور جنسی را به صورت یک گناه و عمل زشت و شنیع نشان می دهند باعث رشد ترس از انجام اعمال جنسی در دوران بزرگسالی در فرزندانشان می شوند. هم چنین والدینی که گمان می کنند اگر مسائل جنسی را فرزندانشان پنهان کنند و در مورد این مسائل در جمع خانواده صحبتی به میان نیاورند کاملا در اشتباهند زیرا ممکن است کودکان در سال های بعد این مسائل از یک فرد ناباب و یا یک رفیق نادان و بی اطلاع فرا گیرد که ضررش صدها برابر بیشتر خواهد بود.

تعلیم مسائل جنسی یک مربی با سواد و خوش فکر می خواهد که بتواند این گونه مفاهیم را به بهترین شیوه به کودکان آموزش دهد.

مسئله تعلیم امور جنسی برای هر دو جنس لازم است اما این امر برای دختران از اهمیت ویژه ای برخوردار  است. زیرا اگر دختری از مسائل جنسی و حتی جسمی خود بی اطلاع باشد ممکن است به محض دیدن خون قاعدگی وحشت زده شود و حتی این وحشت بی مقدمه باعث بروز بسیاری از ناراحتی های روحی و روانی در او گردد.

آمار نشان می دهد اکثر زنانی که بعد از ازدواج، سردمزاج هستند تحت آموزش های غلط والدین و یا اطرافیان قرار گرفته اند. هم چنین علت این مسئله که برخی از مردان در روابط جنسی خود با همسرشان موفق نیستند ناآگاهی از مسائل جنسی است.

بسیاری از دختران هنوز در مورد قاعدگی اطلاعات درستی ندارند و حتی بهداشت دوران قاعدگی را رعایت نمی کنند و به علت همین ناآگاهی، دستخوش بیماریهای عفونی می شوند.

بسیاری از بیمارانی که مبتلا به انحرافات جنسی هستند کسانی که دیگر آزاری جنسی دارند یا افرادی که از جنس مخالف بیزارند و متمایل به جنس موافق می شوند و تمامی آن کسانی که از لذت جنسی به صورت طبیعی محرومند از مربی خوب و آگاهی که مسائل جنسی را به آنان آموزش داده باشد محروم بوده اند. از تمامی مطالب گفته شده نتیجه می گیریم که خصوصا والدین مسئولیت بسیار خطیری نسبت به آموزش فرزندانشان در این زمینه دارند.

علاوه بر والدین که تاثیر بسیار مهمی در امر آموزش امور جنسی دارند نقش مدارس و مراکز آموزشی نیز در این مورد قابل توجه است. در امر آموزش امور جنسی همانند آموزش سایر دروس، مربی باید دانش و تسلط کافی داشته باشد و در پاسخ به سوالات کودکان از بهترین مثال ها استفاده کند تا بتواند مطلب را به بهترین نحو به آن ها تفهیم نمایند. به هر حال آموزش مسائل جنسی در مدارس بسیار ضروری است. لذا در جواب کسانی که عقیده دارند که آموزش مسائل و امور جنسی و آشنا کردن بچه ها با بیولوژی بدن و دستگاه تناسلی اشتباه است، باید گفت که یاد گرفتن صحیح مطالب از مربی آگاه و دلسوز هزار مرتبه از آموختن در کوچه و خیابان و یا از افراد بی سواد بهتر است.

ارسال شده در 19 بهمن 1395 توسط