استرس مزمن و سندروم روده کوچک

استرس مزمن یکی از علل اصلی و همچنین عوامل خطرساز سندرم روده کوچک است.استرس بر کارآیی  سیستم گوارش و  سیستم ایمنی بدن آسیب می رساند.استرس مزمن خطر ابتلا به سندرم روده  را افزایش می دهد.ضعف بودن  سیستم ایمنی می تواند باعث بوجود آوردن بیماری . این می تواند به افزایش کلی  التهاب از جمله در روده، منجر شود که به نوبه خود باعث تغییر کارکرد فیزیولوژیکی روده منجر شود، نفوذپذیری روده و را افزایش داده و باعث التهاب می شود

تحقیقات انجام شده در سال 2011 در مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی منتشر شده رابطه بین استرس و سلامت روده  را بیان میکند. این مطالعه نشان می دهد که اثرات عمده استرس در فیزیولوژی روده شامل تغییر در حرکات دستگاه گوارش، افزایش ادراک احشایی، تغییر در ترشح دستگاه گوارش و افزایش نفوذپذیری روده است

هر نوع دارو مسکن  مخاط روده را تحریک کرده با گذشت زمان، این می تواند به التهاب و افزایش نفوذ پذیری منجر شود.

ارسال شده در 14 بهمن 1395 توسط