آیا آلوئه ورا و ماست سوختگی زبان را درمان میکند؟

تحقیقات انجام شده  در سال 2007   نتیجه گرفته شد که آلوئه ورا ممکن است برای سوختگی درجه دوم مورد استفاده قرار گیرد عصاره ژل آلوئه ورا تازه از برگ آلوئه  خارج کرده و بر روی قسمت سوخته زبان بمالید چند بار در روز این کار را اننجام دهید .همچنین می توانید ژل آلوئه ورا را به تکه های کوچک  یخ منجمد تبدیل کرده روی زبان قرار دهید

ماست یکی دیگر از درمان زبان سوخته است که می تواند ای مشکل را فوری درمان کند.طبیعت آرامش بخش  ماست گرما و درد  ناشی از سوختگی را به شدت پایین می آورد.نیم فنجان ماست ساده را در دهان نگه داشته بعد از چند ثانیه ببلعید تا ماست تمام شود چند بار در روز این کار را انجام دهید

ارسال شده در 13 بهمن 1395 توسط