چرا دوستان کودکمان دارای اهمیت هستند

کودکان دوست دارند دوست و رفیق داشته باشند. آنان با دوستان خود احساس تعلق می کنند و حس می کنند دوست داشتنی هستند. دوستان به آنان اعتبار می بخشند و با نیازهای موجود و تمایلات آنان هماهنگی دارند. کمکشان می کنند تا تشخیص دهند کیستند به آنان هویت و شخصیت می دهند: من با اینگونه اشخاص دوست هستم از این رو من نیز مثل آنان هستم. دوستان به آنان کمک می کنند تا وقتشان پر شود و سرگرم شوند اجتماعی شوند و یاد بگیرند که بخشی از یک گروه هستند. به آنان اطمینان می دهند به وضع خود سر و سامان دهند. آنان میل ندارندکارها را چه مطلوب و چه نامطلوب به تنهایی انجام دهند. دوستان می توانند افکار و عقاید و تمایلات تازه را به یکدیگر ارائه دهند به تجربه ی خودشان بیفزایند و می توانند چارچوبی مناسب و اخلاقی برای خود به وجود آورند. دوستان واقعی از یکدیگر حمایت و مراقبت می کنند به همدیگر وفادارند و هنگامی که برای یکی از آنها مشکلی پیش می آید. پناهگاهی امن برای او فراهم می کنند دوستان به سادگی بخشی از خودشان می شوند و برای ما بسیار مشکل می شود که آنان را به تغییر دادن مسیرشان تشویق کنیم.

تعارض بر سر دوستان فرزندمان شاید کودکانمان را از ما دور سازد و نفوذ ما را بیش از پیش کاهش دهد. پس مهم این است که عقاید و دخالت های خود را برای مواقعی حفظ کنیم که واقعا به حساب بیاید و تاثیرگذار باشد. در اینجا عواملی وجود دارند که اگر گمان می کنیم دوستان کودکانمان بر آنها تاثیر بدی می گذارند باید این عوامل را در نظر بگیریم.

اول اینکه، شاید کودکان ما در حال ورود به دوران تحول و تغییر هستند. آنان باید با خودهای در حال رشد و نموشان به آزمایش بپردازند و برایشان عادی است که با گروه های مختلفی از دوستان خودشان را بیازمایند. به هر حال آنان در حال تحول هستند. به آنان اطمینان کنید تا با دوستانی که از نظر پیشینه ی فرهنگی و تربیتی با خانواده ی شما سازگاری دارند به توافق برسند- یا اگر در دوره ای نیستند که فرصت های آینده ی خودشان را به مخاطره بیندازند بگذارید متفاوت باشند.

دوم، این امر اجتناب ناپذیر است که کودکان ما بخواهند زندگی خود را به گونه ای متفاوت با آنچه که ما به هنگام کودکی گذرانده ایم بگذرانند. این خواسته شاید تهدید کننده به نظر برسد و ما نیز ممکن است بر سادگی و بی گناهی خودمان تاسف بخوریم اما آنان در واقع در چنین دنیایی زندگی می کنند.

سوم، داشتن مجموه ای گسترده و متنوع از تجارب مختلف و قبول مسئولیت با  محدویدت های مشخص آنان را برای آینده ای پر از امکان گزینش ها و وسوسه های مختلف آماده خواهد ساخت.

چهارم، کودکان ضمن بزرگ شدن نیاز دارند بازیگوشی کنند کارهای اشتباه انجام دهند و بهای آن را بپردازند. به طور کلی ما از آنچه این روزها کودکانمان انجام می دهند بیش از پیش آگاه هستیم. ولی با این همه درباره ی الکل، مواد مخدر و بزهکاری نگرانیم و این عوامل ما را تشویق می کنند بیش از حد واکنش نشان دهیم و بیش از حد مراقب باشیم.

ارسال شده در 12 بهمن 1395 توسط