کودکان را از حقایق آگاه کنید

تا جایی که امکان دارد به آنان بگویید که چه رویدادی در شرف وقوع است. آنان خواهند فهمید که موضوع متفاوتی است و با معیار خودشان آن را درک می کنند. سعی کنید صادقانه به پرسش های آنان پاسخ دهید و به طور جدی نگرانی هایشان را برطرف سازید.

اگر بگومگوی خانوادگی وجود دارد نباید سعی کنیم آن را از کودکانمان پنهان سازیم. نباید از آنان بخواهیم از یک طرف دعوا جانبداری کنند یا اسرار خانوادگی را حفظ کنند. اینگونه احساس مسئولیت و تقسیم وفاداری خود بین پدر و مادر برای کودکان بسیار سخت است.

دادن حق انتخاب به آنان درباره ی برخی موضوعات به شرطی که مناسب باشد به کودکان کمک می کند که احساس کنند مورد احترام هستند و به حساب می آیند و کنار گذاشته و نادیده گرفته شده نیستند.

ارسال شده در 12 بهمن 1395 توسط