کودکان چه چیزی را مشکل آفرین و تنش زا می بینند

رویدادهایی که باعث فشار روانی و افسردگی در بزرگسالان می شوند ممکن است غیر قابل تحمل باشند زیرا این تنش ها یا افسردگی ها حاوی ویژگیهایی هستند که کنترل آنها برای همه ی ما در هر سنی که باشیم دشوار است. آگاهی و شناخت این ویژگی ها نوعی بینش نسبت به آن دسته از رویدادها به ما می دهد که ممکن است برای کودکان تزلزل و بی ثباتی به همراه بیاورد.

این ویژگی ها عبارتند از:

  • جدا شدن از کسانی که به ما نزدیک هستند مثلا در نتیجه ی طلاق و مرگ
  • تغییر در وضع و حال و خودانگاره ی ما به دنبال ازدواج، تولد، بیماری، یا شغل تازه
  • تغییر در کارهای عادی روزمره- مانند تعطیلات، جشن های مذهبی، تغییر مدرسه یا خانه

بعضی از این تغییرات قابل پیش بینی و در کنترل ما هستند ولی بقیه ی تغییرات، بدون هشدار قبلی رخ می دهند. تغییر به خودی خود ممکن است سخت و از پس آن برآمدن مشکل باشد اما وقتی که بدون اطلاع قبلی گرفتار آن می شویم عملا احساس می کنیم بر آن کنترلی نداریم.

از این رو رویدادهای تنش زای بالقوه آنهایی هستند که بر روابط اصلی ما اثر می گذارند و با ایجاد تغیر و تحول و عدم اطمینان در زندگیمان باعث می شوند که احساس عدم کنترل و اطمینان کنیم.

به طور خلاصه فشار روانی دیدگاه ما را نسبت به خودمان تغییر می دهد و به تدریج عزت نفس ما را تضعیف می کند و باعث می شود احساس فقدان کنترل و ثبات نداشتن کنیم. فشار روانی به تدریج اعتماد ما را به خودمان و آینده تحلیل می برد و شکی نیست که ممکن است ما را در مسیر زندگی متوقف سازد.

ارسال شده در 30 بهمن 1395 توسط