تعارض بر سر تکالیف درسی، تلویزیون و اوقات فراغت کودکان

تمام بگومگوهایی که در خانه و به ویژه میان پدر و مادر رخ می دهد کودکان را پریشان می کند. چیزی که با شدت بیشتری بر انگیزش اثر می گذارد تعارض بر سر تکالیف خانه، تلویزیون و اصرار بر فعالیت هایی مانند ورزش و تمرین موسیقی است. در این زمینه چه راهنمایی و هشدار ارائه می شود.

تکلیف درسی:

کودکان موظفند که به طور جدی تکالیف تعیین شده از سوی مدرسه را در خانه انجام دهند. لازم است به زمان و مکان مورد نیاز برای این کار توجه شود و ای کار به گونه ای صورت بگیرد که با امور روزمره ی خانواده هماهنگ باشد. کودکان از فرصت های زیادی که دارند استفاده نمی کنند یا تکلیفشان را تمام نمی کنند و از همین رو ممکن است تعهد، پشتکار و عادت را نیاموزند. بحث راجع به تکلیف درسی معمولا به چهار موضوع خلاصه می شود: در کجا انجام شود، چگونه انجام شود، چه موقع انجام شود و چه کسی باید آن را انجام دهد.

در کجا انجام شود:

تکلیف باید در هر جایی انجام گیرد که کودک شما احساس راحتی می کند و کار او کیفیت قابل قبولی دارد. بعضی کودکان دوست دارند روی زمین کار کنند دیگران روی میز را ترجیح می دهند. داشتن مکانی ثابت و معین برای این کار به استقرار عادتی یکنواخت کمک می کند. معمولا استفاده از سطح صاف و هموار برای خوش خط و خوانا نوشتن لازم است استفاده از خط کش و غیره نیز جای خود را دارد.

چگونه انجام می شود:

از لحاظ منطقی این مسئله به کودک بستگی دارد. بعضی از بچه ها دوست دارند اتاقشان کاملا ساکت و آرام باشد بقیه دوست دارند ضمن کار سر و صدایی وجود داشته باشد. استراحت های کوتاه می تواند به حفظ تمرکز کودک کمک کند اما بعضی از بچه ها شاید در صورت وقفه ی طولانی رشته ی کار را از دست بدهند. به هر حال این کار مربوط به کودکتان است. مدرسه نیاز دارد بداند کودک شما چه چیزی را نمی داند. انتقاد و عیب جویی را به حداقل برسانید. به فرزندتان نگاه نکنید و فکر کنید که خود شما آن را چگونه انجام می دادید. اگر اشتباهاتی می بینید به آنان پیشنهاد کنید که دوباره آن را وارسی کنند یا بگذارید معلمان، آموزش خود را بدهند.

چه موقع انجام شود:

اگر چه بعضی افراد کار را زیر فشار بهتر انجام می دهند ولی همه چیز را تا آخرین دقیقه به حال خود گذاشتن عادت پسندیده ای نیست. کار عجولانه ممکن است فاقد دقت باشد. عادت به انجام تکلیف در زمان خاصی از روز به کودکان کمک می کند تا از تنش ناشی از سرگردانی در مورد زمان انجام کار خلاص شوند. کودکان وقتی بزرگتر می شوند باید با روش خودشان آن را انجام دهند.

چه کسی باید آن را انجام دهد:

تکلیف را باید کودک انجام دهد. تکلیف درسی به کودکان کمک می کند تا کار خودشان را یاد بگیرند. هر چه بیشتر شما در این کار دخالت کنید آنان اداره کردن خود را کمتر یاد می گیرند. کودکان نیاز دارند بتوانند به خودشان متکی باشند. اگر این اتکا به خود را از آنان سلب کنید تلویحا به آنان می گویید که نمی توانند به درستی کار خود را انجام دهند و در نتیجه احتال بیشتری برای مشاجره پیش می آید. پژوهش ها نشان داده است که کودکان نمی توانند هر کاری را که کس دیگری انجام داده است به عنوان کار خودشان بپذیرند به ویژه اگر آن کار مستلزم نوشتن چیزی روی دفترچه تکلیفشان باشد. اگر کودکان درباره ی چگونگی انجام دادن کاری شک و شبهه داشته باشند سعی کنید به جای گفتن جواب با مطرح کردن سوالهای مناسب آنها را به سوی پاسخ صحیح راهنمایی کنید. خلاصه آنکه ما باید:

  • تکلیف درسی را مهم تلقی کنیم به آن اولویت درجه اول بدهیم.
  • سعی کنیم کودک را به انجام تکلیف خوب عادت دهیم.
  • درباره ی اینکه کودک تکلیف را می تواند چگونه کجا و چه موقع انجام دهد چند پیشنهاد به ارائه کنیم تا او خود را مسئول احساس کند البته به شرطی که آن کار انجام شود.
  • ابراز اطمینان خاطر کنیم که او به خوبی آن کار را سر و سامان خواهد داد.
  • با یک مکان مناسب موافقت کنیم جایی که حتی الامکان ساکت و آرام باشد و سطحی صاف و هموار داشته باشد.
  • اطمینان خود را از اینکه او قادر خواهد بود به خوبی از عهده ی انجام تکالیف خود برآید نشان دهیم.

ارسال شده در 11 بهمن 1395 توسط