یاری کردن کودکان برای خلاق شدن

کودکان را به فعالیت ها و بازیهایی تشویق کنید که خلاقیت و خیال پردازیهای فکری انعطاف پذیر به وجود آورد مانند نقاشی و رسم، تداعی واژه ها، یا بازیهای واژه گزینی (مانند حدس زدن نام اشیا بر ا ساس حرف اول نام آنها). برای کودکان بزرگتر از مجموعه های ترسیمی- نموداری استفاده کنید. نقش بازی کردن و بازیهای تخیلی، خیاطی، آشپزی، نجاری، بافندگی یا درست کردن جلد سی دی، طرح های فنی و کارهای عملی دروس دبیرستانی همگی به خلاقیت کمک می کنند.

تفکر همراه با انعطاف پذیری را الگو قرار دهید تا کودکان روش شما را پیگیریکنند. درباره ی هرگونه پیوستگی که میان موضوعات و رویدادها می بینند با آنان گفتگو کنید. آن من را به یاد می اندازد، آن باعث می شود من درباره ی … فکر کنم یا آن تو را به فکر چیزی نمی اندازد؟ مثلا ربط دادن آوازها یا کتاب های داستانی کودکان با تجربه های روزانه ی آنان بسیار آسان است.

کودکان خردسال به خاطر آنکه عمل نوشتن برایشان سخت است همیشه نمی توانند داستان های مشکل و پیچیده ای را که در سر دارند روی کاغذ بیاورند. شما می توانید از آنان بخواهید داستان های خود را به شما دیکته کنند یا پیشنهاد کنید که مطالب را با صدای خودش ضبط کنند. این کار برای مسافرت های طولانی بسیار مناسب است.

ارسال شده در 11 بهمن 1395 توسط