برقراری ارتباط ذهنی در کودکان: تفکر خلاق

تفکر خلاق مهم است. این امر افق فکری ما را گسترش می دهد و چشمانمان را بر روش های تازه ی انجام دادن کارها باز می کند. به ما یاری می کند که احساس قابلیت و اعتماد کنیم زیرا اگر ما خلاق باشیم می توانیم که راه حلی عملی برای مشکل خود خواهیم یافت حتی اگر مطمئن نباشیم که چه در انتظارمان است. تفکر خلاق مایه ی سرگرمی است چون باعث کشف شگفتی ها می شود. این نیروی تفکر باعث ایجاد لطیفه ها و کارتون ها می شود و سکوی پرشی برای اختراع است. متفکران خلاق دارای فکری بدیع و انعطاف پذیر هستند. آنان باید به هر چیز غیر ممکن فکر کنند و قابلیت انعطاف داشته باشند تا ارتباط غیر عادی میان رویدادها، نظریه ها یا فراورده های یک دوره ی را با دوره دیگر مشاهده کنند. مثلا گوشی پزشکی زمانی اختراع شد که مخترع آن ضربه هایی که دوستان دوران کودکی او روی یک کنده ی پوک درخت می زدند به یاد آورد.

کودکان، خلاق و متفکر به دنیا می آیند. اشخاص بسیاری معتقدند که آنان خلاق تر از بزرگسالان هستند زیرا مغزشان در مجموعه راه و روش های معمول مشاهده ی مسائل، حبس نشده است یا تحت فشار پیروی یا اجبار منطقی قرار نگرفته اند. یادم می آید وقتی که بچه هایم کوچک بودند گهگاه از آنها می خواستم لقمه هایشان را طور دیگری گاز بزنند. یکی از آنان بیسکویت می خورد دیگری یک تکه نان برشته و هر دو سعی می کردند طوری آنها را گاز بزنند که شکل های مختلفی درست کنند.

ارسال شده در 11 بهمن 1395 توسط