وارسی و جستجوی دقیق پرسش های کودکان

چرا اهرام مصر به این شکل ساخته شد؟

سوال جالبی است. من پاسخ آن را نمی دانم. آیا هیچ فکری به نظر تو می رسد که کجا به دنبا ل آن پاسخ بگردیم یا راهنمایی برای یافتن پاسخ به آوریم؟ چه چیزی باعث شد که این پرسش به فکرت برسد؟

پرسش های پیش پا افتاده یا با هدف جلب توجه

اکنون سرگرم چه کاری هستی؟

گمان می کنم خودت پاسخ آن را می دانی. فکر می کنی من مشغول چه کاری هستم؟

پرسش های خصوصی:

قبل از اینکه با پدر آشنا شوی چند تا دوست پسر داشتی؟

ببین عزیزم چیزهایی هستند که والدین حق دارند آنها را به طور خصوصی برای خودشان حفظ کنند لزومی نمی بینم به این پرسش پاسخ بدهم.

پرسش های نگران کننده:

اگر من یک دختر را از راه به در می کردم تو چه کار می کردی؟

این پرسش به پاسخ متفکرانه احتیاج دارد. من به اندکی زمان نیاز دارم تا درباره ی آن فکر کنم و پاسخ بدهم. پنج دقیقه ی دیگر برگرد و به من بگو گمان می کنی چه پاسخی به پرسشت می دهم.

پرسش های سخت و متوقعانه:

چرا من نمی توانم به خانه دوستم بروم؟

قبلا به سه دلیل به تو گفتم که چرا حالا نمی توانی این کار را بکنی. بگو ببینم من چه گفتم. گمان می کنم تو همین حالا هم می توانی دلایل من را حدس بزنی. آیا می توانی به من بگویی به چه دلیل نباید به خانه دوستت بروی؟

پرسش های حاکی از وابستگی:

من نمی توانم این کار را انجام بدهم، بیا به من کمک کن!

کمی گیر کرده ای. دوباره سعی کن شاید خودت بتوانی از پس آن کار بربیایی. اگر نشد من می آیم کمکت می کنم.

پرسش های قاطع و مبارزه طلبانه:

اگر من از انجام آن کار امتناع کنم آنوقت چه کار می کنی؟

شاید بخواهی از انجام این کار خودداری کنی اما گمان نمی کنم که این کار را بکنی اما اگر این کار را بنی می فهمی که کارت سخت می شود.

ارسال شده در 11 بهمن 1395 توسط