چگونه به کودک شکست خورده روحیه بدهیم؟

انگیزه دهندگان موثر با نشان دادن واکنشی سازنده به شکست به کودک روحیه می دهند. ما می توانیم:

 • کودکانمان را دلگرم کنیم تا شکست خود را بپذیرند و مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.
 • به کودکان خود کمک کنیم تا با فکر خود به جواب برسند و راه پیشرفت را به آنها نشان دهیم.
 • بگذاریم به قدرت ها و مهارتهای خود آگاهی داشته باشند تا خودشان را زیر نظر بگیرند و ارزیابی کنند.
 • انتظاراتی واقع بینانه از آنها داشته باشیم.
 • کودکانمان را قطع نظر از اینکه تا چه اندازه در انجام هر تکلیفی موفق هستند بدون قید و شرط بپذیریم.
 • به آنان کمک کنیم تا احساسات خود- احساس ناامیدی، ناکامی، غم و اندوه و از دست دادن اعتماد را به راحتی بیان کنند و روی آنها سرپوش نگذارند تا به صورت عقده درآیند و اعتماد به نفسشان را از بین ببرند.

به عبارت دیگر شکست را باید تحمل و کنترل کرد نه اینکه به تنبیه متوسل شد.

شکست تنها زمانی کودک را از پا در می آورد که:

 • با قضاوت درباره ی شخص کودک ارتباط داشته باشد.
 • خود باوریهای منفی عمیقی را که او قبلا داشته است تقویت کند.
 • او در قبال آن احساس بی مسئولیتی و ناتوانی کند یعنی تصور کند که راهی به سوی آینده هیچ امید یا نیازی برای تغییر شرایط یا بهبود سازی وجود ندارد.
 • کودک برای قبول مسئولیت در مورد خطاهایش یا سوء تفاهم ها ترغیب نشود.
 • ما احساس کنیم که باید روی آن سرپوش بگذاریم به همین دلیل این پیام را به او انتقال دهیم که شکست باعث شرمساری است.
 • به کودک خود اجازه دهیم آن را نادیده بگیرد.

ارسال شده در 11 بهمن 1395 توسط