توصیه هایی برای کنترل و بهره برداری از موفقیت کودکان

می توانید برای کودکتان این کارها را انجام دهید. سعی کنید:

  • او را برای همان چیزی که هست بپذیرید و تایید کنید نه به دلیل کاری که انجام داده است.
  • از او انتظارات واقع بینانه و متعادل داشته باشید.
  • اشتباه کردن را عملی وحشتناک جلوه ندهید.
  • به موفقیت به عنوان بخشی از تجربه ی یادگیری نگاه کنید و از او درباره ی اینکه از آنچه آموخته است و اینکه چه کاری را درست انجام داده است که به موفقیت رسیده است سوال کنی.
  • قضاوت او را هر گاه ممکن باشد بپذیرید. اگر او تصور می کند کاری که انجام داده است باعث سرافرازیش است همان کافی است. اگر تصور می کنید که او می توانست بهتر از آن را انجام دهد در نوبت بعدی که هدفی انتخاب می کنید این موضوع را مطرح کنید.
  • بگذارید او مجموعه ای از چالش های واقعی را تجربه کند و موفقیت واقعی را احساس کند.
  • برای مهارت های متفاوت ارج قائل شوید نه فقط به آنهایی که معمولا بابتشان کف می زنند.
  • بگذارید فرزندتان احساس غرور کند موفقیت های کودکتان را بپذیرید و در آنها سهیم باشید.
  • بگذارید او مالک موفقیت خود باشد.
  • از موفقیت نسبتا خوب حمایت کنید.

 

ارسال شده در 11 بهمن 1395 توسط