تشویق به استراحت در کودکان

همه کودکان به زمان هایی نیاز دارند که در طی آن مطلقا هیچ کاری انجام ندهند. آنها نیاز دارند که به آنان اجازه داده شود استراحت کنند. بنابراین سعی کنید:

  • روش دلخواه و مطلوب آنها را برای خستگی در کردن تشخیص دهید و به آنها وقت استراحت بدهید.
  • آنان را تشویق کنید تا این کار را بکنند به ویژه بعد از مدرسه یا هر زمان دیگری که به فعالیت های ذهنی، عاطفی یا جسمانی می پردازند.
  • نیاز آنان را برای حفظ فضای آرام خودشان محترم بشمارید حتی اگر به علت شلوغی و جنب و جوش زیاد جایی غیر از خانه را انتخاب کرده با شند.
  • اوقاتی را فراهم کنید تا آنکه تمام اعضای خانواده یا فقط شما و هر یک از اعضا، ساعتهایی را در کنار هم و در سکوت بگذرانید.

 

قدرت برانگیزاننده ی گزینش: تشویق مسئولیت

امروزه گزینش یکی از ویژگی های مهم زندگی محسوب می شود. اکثر ما در مقایسه با والدینمان انتخاب های بیشتری درباره ی چگونگی پیشبرد زندگی مان داریم و گزینش های پیش روی ما نیز دائم در حال افزایش است. مجموعه ای کلان و گسترده از لباس ها، غذاها، شامپوها، رنگ در و دیوار، تعطیلات و کانال های تلویزیونی برای گزینش داریم که اگر پول داشته باشیم می توانیم آنها را خریداری کنیم. بر مبنای حس انصاف و عدالت جویی مان اگر از تنوع طلبی و انتخاب گسترده لذت می بریم کودکانمان نیز باید حق گزینش داشته باشند. اکثر ما می خواهیم کودکان خود را خوشحال کنیم و آنچه را می خواهند در اختیارشان بگذاریم. حق گزینش نماد آزادی و اظهار وجود شخصی است و اجازه ی گزینش دادن نماد اهمیت قائل شدن است.

از این رو، گزینش چیزی بیشتر از آزادی، اظهار وجود و دلسوزی و توجه است. عمل گزینش باعث می شود به آن چیزی که خود گزینش کرده ایم، احساس تعهد بیشتری بکنیم. ما احساس می کنیم در کاری درگیر و متعهد شده ایم. باعث شده ایم حادثه ای رخ دهد و ما مسئول نتایج آن هستیم. بیشتر اشخاص این احساس تعهد و کنترل شدید را بسیار برانگیزاننده می دانند. هر کودکی بیشتر میل دارد برای هدفی که خود گزیده است تلاش کند تا هدفی که کسی دیگر آن را برایش تعیین کرده باشد. گزینش محرکی نیرومند است ولی باید عاقلانه از آن استفاده کرد.

ارسال شده در 10 بهمن 1395 توسط