تحمل صفر در برابر تحمل صفر

تحمل صفر مفهومی است که در صنعت کاربرد دارد. این فرضیه به منظور اصلاح کیفیت کالاهای ساخته شده ای نضج گرفت که مرتبا پر از عیب و نقص از در خروجی کارخانه بیرون می رفتند. اخیرا در دو کشور آمریکا و انگلستان این دو واژه به طور گسترده تری به کار گرفته می شود ابتدا در امور داد و ستد و اکنون در بزهکاری و آموزش و پرورش. در آموزش و پرورش مسئولان دیگر نمی توانند تحمل کنند که کودکان بسیار زیادی دوره دبستان را با مهارت هایی پایین تر از حد انتظار در زمینه خواندن و ریاضیات ترک کنند. البته کودکان باید سعی کنند مهارت خواندن و نوشتن خود را تقویت کنند. اما این مایه ی دردسر است که حتی در مکان های یادگیری اشتباهات یا درک نادرست موجب شرمساری شود و دیگران آن را تحمل نکنند.

دوران کودکی، زمان کاوش و کشف و تجربه است. کودکان در موقعیتی هستند که ممکن است در امور معمولی در زمینه ی شناخت زندگی خود و دیگران اشتباه کنند. اگر شکست نه تنها تحمل شود بلکه مورد پذیرش نیز قرار گیرد از رشد آنان حمایت می کند و آن را مورد تشویق قرار می دهد. تجربه ی شکست بسیار مفید است و به ما می آموزد که چه چیزی نتیجه بخش است و چه چیزی نیست. ما را یاری می کند تا پرونده ای حجیم یا قفسه ای بایگانی از تجربه ها بسازیم که همه ی آنها دست به دست هم می دهند و شعور و قضاوت صحیح ما را ارتقا می بخشند. این منبعی ضروری و مهم است که به ما کمک می کند تا خودمان را تعدیل کنیم و هنگامی که با رویدادهای ناشناخته و غیر منتظره روبرو می شویم اهل عمل باشیم و جان سالم به در ببریرم. یاد گرفتن این موضوع که شکست را به عنوان تجربه ای سازنده قبول کنیم به کودکان کمک می کند متوجه شوند که می توانند از شکست ها و موانع خود جان سالم به در ببرند و این مسائل نمی تواند آنان را از پا درآورد.

ارسال شده در 9 بهمن 1395 توسط