به کودکان کمک کنید تا به اشتباهات خود پی ببرند

ما از راه های گوناگون می توانیم پیشرفت های موفقیت آمیز را تعبیر و تفسیر کنیم. کامیابی هر فرد نباید منحصرا با توجه به نتایج یا مقایسه خود با دیگران ارزیابی شود. می توانیم با بهبود بخشیدن به فرایند انجام کاری احساس خشنودی کنیم. همچنین می توانیم با یافتن راهی جدید برای انجام دادن کاری مشخص به احساس موفقیت دست یابیم. بار اول که اقدام به کاری می کنیم ممکن است نتوانیم به طرزی درخشان آن را انجام دهیم با وجود این باید آگاه باشیم که پیشرفت در دست خود ماست و بر اثر تلاش خود ما به دست می آید و به احساس اعتماد ما و انگیزه ی بالای ما بستگی دارد. وقتی کودک به این مهارت رسید که توانست به گونه ای سازنده با اشتباهات خود برخورد کند آنگاه وارد مرحله ای شده است که باید مورد ستایش و تحسین قرار گیرد. کودک نیاز دارد بتواند درباره ی چیزهایی که برایش ضرورت دارند تصمیم گیری و برنامه ریزی کند. من کار درخشانی را انجام ندادم ولی دست کم اکنون می دانم که اشتباهم چه بود، نتیجه ای خوب و در خور تحسین است.

تمرکز بر نقطه ی مثبت

یک گلف باز برجسته درباره ی چگونگی صعود خود به قله ی رفیع این ورزش صحبت می کرد. او به کمک پدرش که خود گلف بازی ماهر بود این کار را آغاز کرده بود. روش پدر او این بود که توپ را نزدیک به سوراخ می گذاشت و از پسرش می خواست که آن را بزند. البته پس راین کار را به خوبی انجام می داد زیرا توپ به سوراخ خیلی نزدیک بود. رفته رفته پدر فاصله ی توپ را بیشتر و بیشتر کرد اگر او ضربه را به هدف نمی زد پدرش توپ را دوباره به جایی نزدیک تر منتقل می کرد. روش پدر او ایجاد اعتماد از راه احساس موفقیت و در واقع متمرکز شدن بر پیشرفت مثبت بود نه بر شکست که در این مورد صد در صد نتیجه داد.

اصلاح خویشتن در برابر پیشرفت به سوی شکوفایی:

کودکانی که این اقبال رادارند تا در خلال رشد خود به کشف مهارت ها و استعدادهای تازه دست یابند بسیار خوش شانس هستند. آنان درباره ی خودشان و تجربه ی الگوهای کشف خود چیزهای زیادی فرا می گیرند که باقی مانده ی زندگی شان را پر بار خواهد ساخت. اما این مسئله ممکن است خطرناک هم باشد. زمانی که والدین و کودکان فعالیت ها را بهبود یافته می بینند و کودک را نه تنها نسبت به دیگران بلکه در مقایسه با آنچه قبلا بوده است بهتر و زیرکتر می پندارند دچار خطا می شوند. زیرا این مسئله دلالت بر این دارد که او قبلا خوب نبوده است. بنابراین باید بهتر شود خود را اصلاح کند، خود را خوشایند و قابل قبول سازد و همه چیز را یکی پس از دیگری آزمایش کند. در حالی که آموزش باید به عنوان یک فرایند شکوفایی و کشف خود در نر گرفته شود نه به عنوان فعالیتی که طی آن فرد وضعیت خود را بهبود می بخشد تا خود را به کودکی خواستنی تر تبدیل کند.

ارسال شده در 9 بهمن 1395 توسط