یاری به کودکان برای داشتن احساس خوب

کودکان دارای عزت نفس بالا نسبت به خودشان احساس خوبی دارند و طبق گفته ی یکی از مدیران جزء اشخاصی که نسبت به خود احساس خوبی دارند نتایج خوب نیز به بار می آورند. آنان در پیدا کردن دوست و حفظ آن موفق ترند زیرا کمتر حالت دفاعی به خود می گیرند کمتر پرخاشگرند، احساس می کنند دوست داشتنی ترند و از سازش کردن با سایرین و دادن فرصت و توجه به دیگران خوشحال می شوند. آنها در بازی ها بهتر عمل می کنند چون می دانند دوست دارند چه چیزی را انجام دهند و در زمینه ی کشف افکار، عقاید و مکان ها، احساس ایمنی می کنند. در کار کردن از آن رو شایسته ترند که کنجکاو هستند بهتر می توانند تمرکز کنند، قدرت خطر کردن دارند و خرسند می شوند که موضوعات تازه را امتحان کنند. از انجام دادن کارهای خوب احساس رضایت می کنند. اطمینان دارند که هر یک از این شیوه ها، به تقویت عزت نفس در آنها کمک می کند. کامیابی، کامیابی می آفریند. هر چه بیشتر احساس اعتماد کنیم جدی تر تلاش می کنیم و بیشتر خطر می کنیم در نتیجه بهتر می توانیم موفق شویم و مزایای بیشتری به دست بیاوریم. بدین ترتیب کار کردن بسیار حائز اهمیت است.

اگر کودک ما احساس نیرومندی می کند و موفق است معلوم می شود که صحیح عمل کرده ایم. می توانیم احساس رضایت و خوشحالی کنیم عقبتر بایستیم و از دور مراقب او باشیم و بگذاریم او در زندگی خودش پیش برود. برای تجدید نیروی درونی کودکانی که اعتماد به نفسشان ضعیف است و در معرض ناامیدی و دلسردی هستند و اوضاعی نابسامان دارند چه می توانیم بکنیم و چگونه می تونیم به آنان یاری دهیم تا از نوع شروع کنند؟ ما می توانیم:

  • کاری کنیم که آنان احساس کنند دوستشان داریم و خواستنی هستند.
  • شرایط لازم به منظور ایجاد تجربه ی موفقیت را برای آنان فراهم کنیم.
  • از عیب جویی و سرزنش بیهوده آنها بپرهیزیم.
  • چارچوبی مناسب برای نظم و انضباطشن در نظر بگیریم.

ارسال شده در 8 بهمن 1395 توسط