رویکرد انگیزه در ورزش

علاقه به روانشناسی ورزش در حال گسترش است. ستاره های فوتبال و تنیس غالبا برای خود روانشناس خصوصی انتخاب می کنند تا کمکشان کند که وقتی عملکردشان افت می کند تمرکز داشته باشند دارای انگیزه شوند و نتیجه ی کار خود را بهتر کنند. رشته های علمی دیگر نیز به صورتی روزافزون برای کسب راهنمایی به کمک روانشناس ورزشی متکی هستند.

دکتر هال متقاعد شده است که همه ی دانش آموزان می توانند دارای انگیزه شوند به شرط اینکه تجارب صحیح و دقیقی داشته باشند و مورد حمایت کسانی قرار بگیرند که از احترام خاصی برخوردارند همیشه درست می گویند و درست نیز عمل می کنند. تجربه های مورد بحث و راهکارهای مربوط عبارتند از:

  • آغاز کردن با دلایلی که هر فرد برای خوب عمل کردن دارد.
  • تمرکز بر بهتر شدن در آن رشته ورزشی نه برای اثبات ارزش خود به دیگران.
  • اجتناب از قائل شدن هر نوع ارزش برای خود در برد و باخت.
  • تعیین پاداش یا انواع دیگر تشویق ها که پیشرفت فرد و نه خود شخص را هدف قرار می دهد.
  • مسئول ساختن دانش آموزان در برابر یادگیری و پیشرفتشان، به منظور افزایش صلاحیت و کاهش اضطراب در آنان.

درک تاثیرات اجتماعی بر اساس استدلال اشخاص:

به نظر دکتر هال، نقطه ی شروع این است که همه ی ما تحت تاثیر چیزهایی قرار می گیریم و متحول می شویم که در زندگی روزمره مان پیش می آیند. ما عقاید و واکنش های دیگران را اعم از مثبت یا منفی می پذیریم و آنها را از دریچه ی چشم خودمان تغییر می دهیم. دلایل ما برای انجام دادن کارها به صورتی غیر قابل اجتناب بسیار زیاد و متنوع است و ممکن است با گذشت زمان تغییر کند. اگر والدین یا مربیان این دلایل را نادیده بگیرند بر یاری کردن کودک برای انجام دادن کارها به نحو احسن تاثیر چندانی نخواهند گذاشت.

مثل کودکی کم سن و سال ممکن است از حیث نمره های درسی بسیار خوب باشد اما علی رغم این نمره های خوب کار پیشرفته تر خواهر بزرگتر خود را نشانه ای از خوب نبودن خود تلقی کند. خوب بودن در ورزش نیز برای او امتیازی محسوب می شود ولی خواهرش این امتیاز را ندارد. او تصمیم می گیرد با بالا بردن مهارت های ورزشی خود و کم توجهی به ریاضیات بر خواهرش برتری یابد. والدین او به سختی می توانند وادارش کنند زمان بیشتری را صرف ریاضیات کند و کمتر به ورزش بپردازد مگر اینکه دلایل او را بفهمند.

چگونه باید با رقابت مواجه شد:

شاید احساس رقابت امری طبیعی باشد اما همیشه به انگیزش کمک نمی کند. کودکی که با خودش رقابت می کند و بر پیشرفت و اصلاح خودش تمرکز می کند سالم و در امان است. اما کسی که پیوسته با دیگران رقابت می کند به این امید که بهتر بودن و ارزشمندی خودش را ثابت کند ممکن است دچار مشکلات بشود. داشتن انگیزه های موثر به کودکان یاری می دهد بر بهبود خود تمرکز کنند و از قضاوت درباره ی کارهای دیگران خودداری کنند.

ارسال شده در 8 بهمن 1395 توسط