شناسایی هدف کودک و پی بردن به علل آن

اگر چه موضوع، روشن به نظر می رسد اما باید گفت که کودک باید بداند آن چیست که او سعی می کند پیش از آنکه بتواند انگیزه ای در خود ببیند، آن را انجام دهد. یعنی لازم است که او دارای یک هدف و یک مقصد باشد یعنی طرح مسیر را در ذهن خود ترسیم کند و بداند که هدف، رسیدن به مقصد است. هدف هر چه روشنتر تعریف شود آسانتر می توان آن را به خاطر سپرد و به کار خود ادامه داد. چندان مفید نیست که به کسی گفته شود باید برای مسافرت مثلا به یورکشایر یا فرانسه بروی، بلکه او نیاز دارد بداند که در یورکشایر یا فرانسه دقیقا باید به چه محلی برود تا بتواند مسیری معقول را انتخاب کند. همچنین کمک چندانی نخواهد کرد که به کودک گفته شود که اگر او در تمام طول روز خوب باشد، جایزه می گیرد. کودک باید بداند که چه نوع رفتاری خوب شناخته می شود و به راستی مورد قبول شخص جایزه دهنده خواهد بود. به همین سان برای یک کودک فایده ای ندارد که بگوید می خواهد بهترین کودک باشد زیرا بهترین بودن برای کودک روشن نمی سازد که او باید چه کار کند تا آن مقام را به دست آورد. منظور باید با دقت بیشتری معلوم و معین شود.

هدف را ممکن است کودک یا شخصی دیگر انتخاب کند یا اینکه با مذاکره و توافق طرفین و به صورت مشترک تعیین شود. برای کودکان خردسال مشکل خواهد بود که پیشاپیش به چیزی فکر کنند و درباره ی آنچه که دلخواهشان است، معقولانه قضاوت کنند به همین دلیل لازم است که یک بزرگسال از نزدیک بر این موارد نظارت کند. با وجود این برای آنکه چیزی به عنوان مشوق برای کودک مفید واقع شود هدف باید چیزی باشد که کودک با انتخاب کردن آن خوشحال شود حتی اگر آن را قبلا به او معرفی کرده باشند. کودک باید آن را از آن خود بداند. اگر هدف تصادفا دود شود و به هوا برود برای کودک دشوارتر خواهد بود که نسبت به آن متعهد باشد: یعنی ممکن است کودک هدف را به همان راحتی که پذیرفته است کنار بگذارد. کودک را باید درباره ی علت یا علل اینکه چرا این هدف برای او مهم یا مناسب است توجیه کرد. به موضوع مسافرت برگردیم. اگر ما بدانیم چرا به جایی مسافرت می کنیم می توانیم لباس و تجهیزات مناسب را با خود برداریم. اغلب ما دوست داریم بدانیم که به کجا می رویم و چرا می رویم تا خودمان را آماده سازیم. این نکته نیز مهم است که بدانیم در چه زمانی باید به مقصد برسم. اگر بدانیم که عازم حرکت به سوی رویدادی بخصوص هستیم می توانیم با تمرکز بیشتری به طرح ریزی بپردازیم.

خلاصه ی مطلب اینکه، اگر به هنگام رویارویی با مشکلات و شکست، هدف برایمان معنای شخصی داشته باشد ایستادگی در انجام وظیفه آسان تر است. در این مورد اصطلاحی هست که روانشناسان حوزه ی انگیزش به کار می برند و معنای آن این است که هدف باید مربوط به موضوع و دارای اهمیت باشد و محتوا و زمان بندی آن به روشنی مشخص شود. هدف های نتیجه بخش یا سازنده باید مناسب، روشن، مورد نیاز و مربوط به موضوع باشند.

ارسال شده در 7 بهمن 1395 توسط