ارتباط خودباوری کودک با مهارتهایش

 

 

کودکی که از این مرحله عبور کند احساس شایستگی می کند و می داند که می تواند منشا اثر باشد. مهارت های لازم همان هایی هستند که با خودباوری همراهند. کودکان به موارد زیر نیاز دارند:

  • طرح ریزی مهارت ها به منظور تفکیک وظایف به مراحل و گام هایی منطقی
  • توجه به نتایج- اگر این کار انجام شود آنگان کار به پیش می رود.
  • باید قادر باشند مسئولیت کامل انجام دادن یک وظیفه را بپذیرند.
  • توانایی اعتماد کردن و پیش بینی خودشان، دیگران و آینده را داشته باشند.

مهارت های تهیه ی طرح و برنامه

داشتن مهارت در تهیه ی طرح و برنامه بسیار سودمند است. این مهارت خواه برای تهیه ی صورت خرید باشد یا اندیشیدن از قبل درباره ی اینکه کدام مشاغل جذب کننده اند و بر چه مبنایی تغییرات اجتماعی را به حداقل کاهش می دهند یا راه اندازی یک بازار نیکوکاری برای مدرسه ای محلی باشد به هر حال مستلزم مهارت های طراحی و برنامه ریزی است. از پیش در مورد آینده فکر کردن و در نظر گرفتن هر گونه تمهید ضروری در موارد ممکن هر دو بخشی از طرح ریزی هستند.

پذیرفتن پیامدها:

بعضی اشخاص به دشواری می توانند قبول نند که موضوعات مختلف ممکن است پیامد چیزهایی باشند که آنان گفته یا انجام داده اند. آنان درباره ی برخورد خود با احساسات و افکار دیگران، پیش آمدن اختلال و درگیری به عنوان پیامد چیزی یا عقوبت آشکارا بیان شده ای که نتیجه ی عمل خصمانه ی خودشان است، فکر نمی کنند. بنابراین برایشان دشوار است که بدانند چگونه خود را برای موفقیت آماده کنند و به واسطه ی همان توانایی از قبل بیندیشند و پیش بینی کنند که اگر انگیزه، فراتر از یک آرزو یا یک رویا باشد پیامدها چقدر مهم و حیاتی هستند.

اگر نتایج حاصل از کارمان منظم و به قاعده باشند بهتر می توان آنها را درک کرد و به ارزش آنها پی برد و از این رو آنها هم قایل پیش بینی خواهند بود و هم قابل توضیح. مثلا اگر شخصی به ما نگوید که ما وقتی کار خاصی انجام می دهیم او ناراحت می شود ما نمی توانیم نتیجه ی این کارمان را درک کنیم. اگر چه کودکان کم سن و سال نمی توانند از پیش فکر چیزی را بکنند والدین می توانند به ای امر توجه کنند و به آرامی و به تدریج آگاهی فرزندان خود را نسبت به پیامدهای رفتاری و انگیزش های آنان افزایش دهند.

ارسال شده در 7 بهمن 1395 توسط