با ورزش چهره ظاهری تان متناسب تر می شود

آیا شاگرد اول دبیرستان بودید؟ کاپیتان تیم بسکتبال دانشگاه بودید؟ با پیروی از برنامه ی منظم تناسب اندام و آمادگی جسمانی باز هم توجه همگان را جلب خواهید کرد. صاحب عضله ی سرینی برجسته، بازوهای عضلانی، پاهایی خوش ترکیب و اندامی باریک و متناسب شوید. دیگر وقت خداحافظی با بازوهای شل و آویزان و کمر پهن و پر چربی رسیده است. سفت شدن عضله و کاهش وزن یعنی داشتن اندامی متناسب در هر نوع پوشش. با اعتماد به نفس و با توجه به بودجه ای که دارید هر لباسی را که دوست دارید، بخرید.

ارسال شده در 7 بهمن 1395 توسط