تمرین کشش یکی از دو پا

یکی از مشکل ترین حرکات شکم است. این حرکت عضلات میان تنه و به همان اندازه باسن و ران را عمیقا به کار گرفته سبب هماهنگی و تعادل بدن می شود. معمولا این حرکت پس از حرکت غلت خوردن مانند توپ اجرا می شود که به تنهایی نیز به معنای واقعی تمرین دشواری است.

حرکت

به پشت دراز بکشید سرتان را بلند کرده و همزمان با صاف کردن پای چپ زانوی راست را به قفسیه ی سینه نزدیک کنید. در حالی که به ناف خود نگاه می کنید آن را منقبض کرده به سمت ستون فقرات بکشید. مچ پای راست را با دست راست بگیرید و دست چپ را روی زانوی راست قرار دهید.

عمل دم را انجام دهید و پای راست را با دو حرکت سریع و کوتاه به سمت صورت بکشید تا جایی که می توانید پای چپ را صاف کرده بکشید. در حین بازدم پا را عوض کرده زانوی چپ را خم کنید. دست چپ را روی مچ و دست راست را روی زانو قرار دهید. مجددا با دو حرکت سریع و کوتاه پا را به سمت خودتان بکشید. حرکت را 5 تا 7 بار و با تعویض پا تکرار کنید.

تعدیل حرکت

برای ساده تر کردن حرکت پای کشیده ی خود را از زمین بلند کنید. اگر بدنتان انعطاف کافی ندارد پا را کمی خم نگه دارید برای دشوار شدن حرکت پا را پایین تر ببرید.

ارسال شده در 5 بهمن 1395 توسط