تشریح آموزه های فنی

حتما توجه کرده اید که در بعضی حرکات بعضی از عبارات مرتب تکرار می شود. در زیر به توضیح عباراتی که احتمالا از مربی خودتان هم می شنوید می پردازیم:

  • شکمتان را تو بدهید. این جمله به مفهوم کشیدن دل و روده به دخل یا حبس کردن نفس نیست تنها با حرکتی ملایم، شکم را به داخل می کشید یا آن را منقبض می کنید. با اینحرکت ناف به سمت بالا و ستون فقرات کشیده می شود و احساس بلندتر و باریک تر شدن به شما دست می دهد. این وضعیت بدنی سبب ثابت ماندن تنه و حمایت از ستون فقرات در حین اجرای حرکات می شود. ضمنا مطمئن می شوید که روی عضله ی مورد نظر کار می کنید.

فرض کنید شلوار جینی پوشیده اید که یک سایز کوچک است: وقتی شکم را تو می دهید مثل این است که شلوار را دو سایز کوچک تر کرده اید.

  • صاف بایستید. مجبور نیستید مثل سرباز خبردار بایستید اما سینه را جلو بدهید و سر را کاملا وسط دو شانه نگه دارید.

فرض کنید نخی به جناغ سینه تان وصل است و شخصی بالای سر شما آن را به آرامی بالا می کشد.

  • چانه را به قفسه ی سینه نزدیک کنید. چانه ی خود را تا جایی که فاصله اش تا سینه به اندازه ی مشت بسته ی شما باشد پایین بیاورید. این حرکت مهره های گردن و ستون فقرات را در یک امتداد قرار می دهد. اگر چانه را بیش از اندازه عقب ببرید یا به سینه نزدیک کنید فشاری مضاعف بر گردن تان وارد خواهید کرد.

ارسال شده در 5 بهمن 1395 توسط