از عضلات شکمی غافل نشوید

این روزها همه جا صحبت از عضله  شکمی است. از تبلیغات رسانه ای در مورد دستگاه های آب کننده ی چربی شکم گرفته تا عکس روی جلد مجلات بدن سازی که به شما مژده می دهد تا رسیدن به شکمی شش تکه فقط 10 قدم مانده است. داشتن شکمی صاف و عضلانی که همه می خواهند مستلزم تقویت عضله ی شکمی با تمرینات قدرتی است.

برای داشتن شکمی عضلانی چه باید بکنیم؟

پیشنهاد ما این است که به جای تمرکز بر عضله ی شکمی به کل عضلات میان تنه ی خود توجه کنید. به این ترتیب تمرینات خود را فقط به عضله ی راست شکمی محدود نمی کنید و حرکاتی هم برای تقویت عضلات اطراف کمر شامل پهلوها، پشت و عمقی ترین عضله ی شکمی انجام می دهید.

کار کردن روی تمام عضلات میان تنه از این نظر اهمیت دارد که این عضلات هم در فعالیت های عادی روزمره و هم در حرکات ورزشی به طور هماهنگ کار می کنند. شما به ندرت در موقعیتی قرار می گیرید که 20 مرتبه ی متوالی مجبور به خم کردن بدن از ناحیه ی کمر بشوید اما غالبا اتفاق می افتد که برای ثابت نگه داشتن بدن هنگام بلند کردن جسمی از زمین یا چرخاندن آن برای برداشتن چیزی از روی صندلی عقب ماشین از عضلات میانه تنه استفاده کنید. پس برای پیشگیری از آسیب دیدگی و کسب نتایج بهتر ا زتمرینات ورزشی باید کل عضلات میان تنه را تقویت کنید.

ارسال شده در 4 بهمن 1395 توسط