با چه مقدار وزنه کار کنیم؟

برای قدرتمند شدن و استخوان سازی باید وزنهای تمرین کنید که عضلات و استخوان ها تحت فشار قرار بگیرد. اما نمی توانیم به شما توصیه کنیم چه مقدار وزنه بلند کنید ولی می توانیم بگوییم مقدار وزنه باید آن قدری باشد که آن را احساس کنید. در اینجا دفعات تکرار مهم نیست. بلکه انتخاب وزنه ای مهم است که بتواند آخرین تکرار را به مبارزه ای تبدیل کند که به رغم شدت ان بدنتان وضعیت صحیح خود را از دست ندهد. هدف شما می تواند رسیدن به شکست عضلانی پس از گذشت تقریبا شش هفته از تمرینات قدرتی باشد.

از انتخاب وزنه ی مناسب هر تمرین مطمئن شوید. به طور کلی برای کار روی عضلات بزرگ مثل ران، سینه ای و پشت بالاتنه از وزنه های سنگین تر استفاده می شود و برای شانه، بازو و شکمی از وزنه های سبکتر. هنگامی که روی گروه معینی از عضلات تمرینات گوناگونی اجرا می کنید به کار با وزنه های مختلف نیاز خواهید داشت. معمولا کار با وزنه ی سنگین روی دستگاه پرس سینه ی مسطح، راحت تر از تمرین با همان وزنه روی دستگاه پرس سینه ی شیب دار است. علت این امر آن است که کار با دستگاه شیب دار سبب درگیر شدن بخش بیشتری از عضلات شانه یعنی گروهی از عضلات کوچک تر در مقابل عضله ی سینه ای در کار با دستگاه شیب دار می شود.

ارسال شده در 4 بهمن 1395 توسط