طراحی برنامه تمرینات قدرتی

وقتی وارد باشگاه ورزشی می شوید و همه را مشغول تمرین با وزنه می بینید نکته ی قابل توجه تنوع تمرینات است و اینکه هر کس در حال انجام دادن حرکتی متفاوت است. بعضی به آرامی با دمبل کار می کنند بعضی پرس سینه می زنند عده ای میله ای را 6 بار پایین می آورند و سپس سراغ دستگاه دیگری می روند، عده ای دیگر هم همان میله را 15 بار پایین می کشند، استراحت می کنند و مجددا حرکت را به شکل متناوب انجام می دهند. واقعیت این است که می توانید 50 سال با وزنه کار کنید و تمرینات تکراری نشود.

ساختار تمرینات ورزشی:

نکته: قبل از آغاز برنامه ریزی به دو نکته ی مهم توجه داشته باشید: دفعات تکرار و تعداد ست. منظور از تکرار حرکت اجرای مجدد آن به طور کامل و منظور از ست مجموه ی تکرارهای متوالی یک حرکت است. مثلا ده تکرار پرس سینه، استراحت و مجددا ده تکرار پرس سینه.

انتخاب وزنه

به شما می گوییم که چه وزنه ای را انتخاب کنید و چه زمان آماده ی افزایش آن خواهید بود.

ارسال شده در 4 بهمن 1395 توسط