به جای دستگاه بدنسازی، از وزن بدنتان استفاده کنید

فکر نمی کنیم کاری ابتدایی تر از بلند کردن وزن بدن خودمان وجود داشته باشد. بدن هر کس می تواند برای او همچون ابزار تمرینات قدرتی عمل کند. آن را بلند می کنید، پایین می برید، انحنا می دهید، می چرخانید و در تمام جهات خم می کنید. یعنی تمریناتی مثل بالا بردن پاها، درازنشست، شنای سوئدی و حرکاتی مشابه. وقتی بدن را حرکت می دهید در حال مبارزه با نیروی جاذبه هستید که نیرویی قابل توجه است.

برای نگهداری از بدنتان نیاز به جای خاصی ندارید و به راحتی نقل مکان می کنید علاوه بر ان شنای سوئدی و بارفیکس هم از تمرینات بسیار موثر در تقویت عضلات بالاتنه اند که فقط با دخالت وزن بدن اجرا می شوند. اگر واقعا قصد تقویت بالاتنه ی خود را دارید شنای سوئدی و بارفیکس را به برنامه ی تمرینات قدرتی تان اضافه کنید.

استفاده از وزن بدن می تواند راهی برای آغاز تمریناتی باشد که قدرتی و مستلزم به کارگیری نیروی مقاومت اند. وقتی برای نخستین بار حرکت اسکوات را انجام می دهید همان خم و راست شدن بدن قدرت زیادی را ایجاب می کند ولی پس از مدتی و با افزایش نیروی بدنی مجبور می شوید از وزنه های آزاد، کش های ورزشی، دستگاه یا توپ برای شدت بخشیدن به تمرینات استفاده کنید.

معایب استفاده از وزن بدن:

آیا تاکنون بارفیکس انجام داده اید؟ کار بسیار مشکلی است. بسیاری از افراد تا قبل از انجام دادن دست کم چند ماه تمرینات قدرتی قادر به بالا کشیدن خود از بارفیکس نیستند ولی پس از آن برای آنها به حرکتی ساده تبدیل می شود. برای تداوم پیشرفت هایتان به بعضی تجهیزات ورزشی یا رفتن به باشگاه ورزشی نیاز خواهید داشت.

ارسال شده در 4 بهمن 1395 توسط