با دستگاه سیم کش چگونه عضلات را کشش دهیم؟

در بسیاری از باشگاه های ورزشی، جعبه ای پر از طناب، کش، دستگیره، میله های کوته و بلند، V شکل و S شکل می بینید. وسایلی که شاید بی شباهت به لوازم قراضه ی تعمیرگاه های اتومبیل نباشند. در حقیقت این ابزار قطعاتی هستند که با اتصال به دستگاه سیم کش اجرای تمرینات گوناگون را امکان پذیر می کنند. دستگاه سیم کش متشکل از کابل و قرقره ای متصل به قابی فلزی است. این دستگاه در دو نوع معمولی و کراس اور یافت می شود. هنگام تمرین با سیم کش کراس اور می توانید وسط دستگاه بایستید و روی طرفین بدن کار کنید.

نکته:

دستگاه های قدرتی متحرک نوع جدی تر سیم کش ها هستند و طرز کارشان شبیه دستگاه سیم کش سنتی است که درباره ی آن بحث خواهیم کرد.

ارسال شده در 4 بهمن 1395 توسط