معایب وزنه های آزاد

تمرین با وزنه های آزاد برای بعضی از تازه کاران مشکل است و در مقایسه با کار با دستگاه به راهنمایی های بیشتری نیاز دارند اشتباهات فراوان و آسیب دیدگی اجتناب ناپذیر است.

تمام افرادی که با وزنه ی آزاد حتی وزنه های بسیار سبک تمرین می کنند باید کاملا دقت کنند. یک شب خانمی که در انتظار بازگشت همسرش به خانه بود برای ایکه خوابش نبرد تصمیم به ورزش می گیرد. اما در حین تمرینات سر شانه با دمبل از فرط خواب کنترل خود را از دست می دهد و دمبل ها با هم برخورد می کنند. دراین حادثه دو انگشت این خانم می شکند. کار با وزنه جدا به دقت و تمرکز زیادی نیاز دارد.

همچنین تعادل بیشتری را نسبت به کار با دستگاه طلب می کند. اگر کمبود وقت دارید تمرین با دستگاه در مقایسه با وزنه ی آزاد به زمان کمتری احتیاج دارد. به جای اتلاف وقت برای تعویض وزنه های میله ی هالتر تنها یک میله را در سوراخ وزنه ی مورد نظرتان در دستگاه قرار دهید.

ارسال شده در 4 بهمن 1395 توسط