عضله سازی با کمترین هزینه

 

وزنه های آزاد به هیچ عنوان نباید باعث نگرانی شما شوند. این وزنه ها میله هایی هستند با وزنه هایی در دوسر آن. میله های بلند هالتر و میله های کوتاه، دمبل نامیده می شوند. برای نگه داشتن هالتر باید از هر دو دست کمک بگیرید. دمبل را با یک دست بلند می کنید اما در بعضی از تمرینات از هر دو دستتان برای کار با یک دمبل استفاده می شود.

 

وزن، وزن است و در صورت لزوم بعضی از اثاثیه خانه هم می توانند در نیرومندسزای شما کارامد باشند. شاید شنیده باشید که قوطی کنسرو، جایگزین خوبی برای دمبل هستند و در حقیقت نیز چنین است. البته بطریهای نوشابه پر از شن، خاک یا آب به ویژه انواعی که دارای فرورفتگی در کمر بطری هستند و در دست گرفتن آنها آسان تر است. انتخاب بهتری محسوب می شوند. حتی می توانید از کیسه های پر از میوه، کتاب یا هر جسم دیگری برای تمرینات اسکوات و لانژ استفاده کنید. فقط در حرکاتی که باید وزنه را بالای سر ببرید احتیاط کنید. مطمئنا نمی خواهید قوطی کنسرو نخود فرنگی روی سرتان بیفتد. برای قدرتی تر کردن حرکات اسکوات، لانژ و حتی شنای سوئدی می توانید از یک کوله پشتی سنگین برای وارد امدن فشار بیشتر استفاده کنید.

فقط از حفظ تعادل طرفین بدنتان مطمئن شوید. در یک دست کیسه ای پر از کتاب و در دست دیگر دو بسته ماکارونی نگیرید. بهتر است قبل از شروع تمرینات وزنه ها را وزن کنید تا خیالتان راحت شود.

در بسیاری از باشگاه های ورزشی ردیفی دمبل می بینید که به ترتیب از سبک ترین معمولا 1 کیلوگرم تا سنگین ترین 90 کیلوگرم چیده شده اند. در باشگاه های بزرگ تر هالترها از 9 کیلوگرم شروع می شوند و به ترتیب با 5/4 کیلوگرم افزایش هر یک نسبت به دیگری سنگین تر می شوند.

تقریبا در هر باشگاه ورزشی میله های بدون وزنه یافت می شود میله ی بلند به تنهایی 20 کیلوگرم وزن دارد. برای افزایش وزن وزنه را با ضامن های ایمنی به دو سر میله متصل می کنید. اگر می خواهید وزنه 33 کیلوگرم بلند کنید دو وزنه ی 5/4 و 2 کیلوگرمی را به هر سر میله ی 20 کیلوگرمی وصل کنید. پس از پایان تمرینات حتما وزنه ها را جدا کنید و مجددا سر جای خود بگذارید. در غیر این صورت احتمالا با اعتراض نفرات بعدی که قصد استفاده از هالتر را دارند روبه رو می شوید.

حمل بعضی از وزنه ها به خصوص نوع گیره دار آن از انواع سنتی آن آسان تر است. فرق بین این دو وزنه مثل تفاوت بین چمدان دسته دار و بدون دسته است. حتی این دیدگاه وجود دارد که حمل وزنه های بدون گیره می تواند سبب ناراحتی کمر شود. وجود گیره ها مانع از سر خوردن و افتادن وزنه از دو سر میله می شود.

ارسال شده در 4 بهمن 1395 توسط