بررسی همه موارد در عضله پشت ران

نام علمی: همسترینگ؛ نام مصطلح: پشت ران

کار عضله:

عضله ی پشت ران، برخلاف عضله ی چهار سر ران عمل می کند وظیفه ی این عضله، خم کردن زان و کشش باسن است. هنگام برخاستن از وضعیت نشسته هم به کمک عضلات سرینی می آید.

بازده تمرینات:

آسیب عضله ی پشت ران (اگر ضعیف و بدون انعطاف باشد)، در مقایسه با عضله ی قوی چهار سر ران، بسیار شایع تر است. این آسیب ها بیشتر هنگام جهیدن برای گرفتن توپ اتفاق می افتند.

نکات ویژه:

به خاطر آمادگی عضله ی پشت پا برای کشیده شدن حتما قبل از تمرینات قدرتی یا کششی آن را کاملا گرم کنید. کشش بعد از تمرینات را فراموش نکنید.

تمرینات پیشنهادی ما:

بالا بردن باسن در حالت خوابیده، دستگاه کِرل یا در حالت نشسته، دِد لیفت (بلند کردن هالتر) تعدیل شده.

ارسال شده در 4 بهمن 1395 توسط