عضله سرینی بزرگ بزرگترین عضله بدن

نام علمی: گلوتئوس ماکسیموس؛ نام مصطلح: سرینی بزرگ

محل عضله:

بزرگ ترین عضله ی بدن. دو عضله ی سرینی راست و چپ که در عرض ناحیه ی نشیمنگاه قرار دارند.

کار عضله:

عضلات سرینی باعث کشیدگی باسن می شوند و به عمل پریدن، بالا رفتن از پله و تپه و صاف شدن پای پشت به هنگام قدم برداشتن کمک می کند. عضله ی سرینی بزرگ هنگام برخاستن از وضعیت نشسته مورد استفاده قرار می گیرد.

بازده تمرینات:

تقویت عضلات سرینی در بالا رفتن و شکل گیری ناحیه ی نشیمنگاه موثر است. شما برای برخاستن از روی مبل و رفتن به سر کارتان به این عضلات نیاز دارید.

نکات ویژه:

بعضی از تمرینات مثل اسکوات و لانژ می توانند به زانوها فشار وارد کنند. پس به اجرای صحیح آنها دقت کنید. هنگام خم کردن پا کشکک زانو باید هم جهت با انگشتان پا حرکت کند و از آن جلو نزند.

تمرینات پیشنهادی ما:

لانژ، اسکوات تک پا، پرس پا، بالا بردن یک پا

ارسال شده در 3 بهمن 1395 توسط