بازده تمرینات در عضله لَت (زیر بغل)

نام علمی: لاتیسموس دورسی نام مصطلح: لَت یا زیر بغل

محل عضله:

پهن عضله در پشت بالاتنه که از زیر شانه ها شروع و تا گودی کمر ادامه دارد.

کار عضله:

عضله ی زیر بغل وظیفه ی کشیدن شانه ها به پایین و عقب و همچنین باز کردن آنها را به عهده دارد. مثل باز شدن پنجره در اثر باد شدید.

بازده تمرینات:

با داشتن عضلات زیر بغل قوی و حجیم، دور کمر و باسن کمتر به نظر می آید اگر ورزش های راکتی، گلف یا هاکی انجام می دهید تقویت و پرورش عضلات زیر بغل به پرتاب قوی تر توپ کمک می کند. دوندگان، راهپیمایان و دوچرخه سواران هم باید به عضلات زیر بغلشان توجه زیادی نشان دهند تا از احتمال گرد شدن شانه ها در نتیجه ی ضعف عضله ی لوزی عضلات پشت یا در اثر انقباض دلتوئید قدامی، دلتوئید میانی و عضلات سینه ای جلوگیری کنند.

نکات ویژه:

هنگام اجرای تمرینات زیر بغل، بازوها فقط نقش واسطه ای بین عضلات پشت یا هالتر یا دمبل را دارند. تمام تاکیدتان باید روی عضلات پشت باشد.

تمرینات پیشنهادی ما:

بارفیکس با دستان باز از جلو، بارفیکس با دستان جمع از جلو، زیر بغل حالت خم تک دمبل، زیر بغل حالت خم با هالتر، کشش عضلات با میله ی T شکل، سیک کش بالای سر، پارو در حالت نشسته.

ارسال شده در 2 بهمن 1395 توسط