اهمیت شانه در ورزش

برای ساختن بالاتنه ای قدرتمند، شانه ناحیه ای مهم است. تمام تمرینات سینه و پشت، عضلات شانه را هم درگیر می کنند. اگر شانه های ضعیفی دارید وزنی را که بی تمرینات بالاتنه در نظر گرفته اید محدود کنید.

عضله ی دالی (دلتا)

نام علمی: دلتوئید: نام مصطلح: دالی یا دلتا

محل عضله:

عضله ی دالی در برگیرنده ی ناحیه ی سر شانه است و محیط گرد شانه را تشکیل می دهد کف دستتان را روی شانه قرار دهید و عضله ی دالی را حس کنید. حالا بازوی خود را دایره وار حرکت دهید بالای سر ببرید و به جلو و عقب بچرخانید تا به چند کاره بودن عضله ی شانه پی ببرید. بخش جلوی عضله ی شانه دلتوئید قدامی بخش میانی عضله ی شانه دلتوئید میانی و بخش عقب عضله ی شانه دلتوئید خلفی نام دارد. با گفتن این نام ها دوستان تان را غرق حیرت کنید.

ارسال شده در 2 بهمن 1395 توسط