چه مدت طول میکشد تا اندامی متناسب داشته باشیم

بسیاری از افراد فقط بعد از چند هفته بدن سازی تغییراتی در بدنشان مشاهده می کنند. این نتایج تماما در ارتباط با شکل بدن نقطه ی شروع ورزش مدت تمرینات و تلاشی است که به کا ربا وزنه اختصاص می دهید. به طول کلی کسانی که پشتکار بیشتری دارند تغییرات بیشتری هم در بدنشان مشاهده خواهند کرد.

همان طور که می دانید بیشترین رشد در عضلاتی پدید می آید که کمترین استفاده از آنها می شود. نمونه ی کلاسیک آن عضله ی سه سر بازویی یا ترای سپس است که نقش فعالی در زندگی روزمره ندارد ولی پس از تمرین با وزنه بلافاصله شکل گرفته کاملا سفت و برجسته می شود. همین تغییر در عضلات شانه هم مشاهده می شود. از آنجا که شانه های بیشتر افراد، چربی اضافی ندارد عضلات آن به سرعت رشد کرده شکل می گیرد.

ارسال شده در 2 بهمن 1395 توسط