مراقبت از خود در زمان دویدن

با داشتن عضلات قوی کمتر در معرض آسیب قرار می گیرید و احتمال اینکه بیفتید و مچ پایتان بشکند نیز کمتر خواهد شد. به سبب برخورداری از سرعت عمل و توانایی بیشتر در حفظ تعادل بدن کمتر در معرض پیچ خوردگی مچ پا یا زمین خوردن قرار می گیرید. مطالعات نشان داده است که از هر سه نفر بالای 65 سال دست کم یک نفر یک بار در سال زمین می خورد. تقریبا 10 درصد افراد سالخورده ای که زمین می خورند در اثر شدت آسیب دیدگی در بیماررستان بستری می شوند که نیمی از این آسیب ها به شکستگی استخوان مربوط است.

ارسال شده در 2 بهمن 1395 توسط