درسهایی از تجربه ی فضانوردان: از دست دادن تراکم استخوان

نخستین فضانوردانی که برای مدتی در فضا به سر برده بودند با میزان زیادی کاهش تراکم استخوان مواجه شدند. علاوه بر آن در فضا کسی فریاد شما را نمی شنود در بی وزنی هم به سر می برید یعنی عضلات و استخوان هایتان متحمل هیچ وزنی نمی شوند.

از آنجا که نیروی اندک جاذبه در فضا سبب تحلیل رفتن عضلات و توده ی استخوانی می شود فضانوردان به  عنوان بخش اصلی برنامه های خود ملزم به انجام دادن تمرینات قدرتی بسیار جدی هستند. برای فضانوردانی که در مدار زمین قرار گرفته اند امکان بلند کردن وزنه وجود ندارد- دمبل ها هم تابع قانون جاذبه اند- و به همین سبب  از یک سری نوارهای کشی و فنرهای بسیار سنگین که بسیاری از آنها در محل ثابت شده اند استفاده می شود.

در صورت رعایت دقیق تمامی تدابیر می توانید کاهش تراکم استخوان را تا 50 درصد کمتر کنید. حتی اگر تاکنون مقادیر زیادی از توده ی استخوانی خود را از دست داده  اید باز هم می توانید بخشی از آن را بازسازی کنید.

ارسال شده در 1 بهمن 1395 توسط