نکاتی برای اسکیت بازان تازه کار

برای درک این نکته که آیا برای رشته ی اینلاین اسکیت ساخته شده اید یا نه بهتر است ابتدا چند جلسه آموزش ببینید.

  • اول تمرین کنید. به محوطه  پارکنیگ بروید و حرکات چرخ زدن و توقف کردن را تمرین کنید. در مسیرهای ویژه ی دوچرخه سواری تمرین کنید تا کاملا به اسکیت مسلط شوید. هنگامی که قصد دارید در جاده اسکیت کنید هم جهت با ترافیک- نه مخالف آن- حرکت کنید. به خاطر داشته باشید شما موظف به رعایت تمام مقررات مربوط به ترافیک هستید.
  • برای توقف کامل، به ترمز کفش ها اعتماد نکنید. بهترین راه برای تازه کاران کاهش سرعت است. برای این کار همزمان از ناحیه ی کمر به جلو مایل شوید پنجه ی پا را بابا بگیررید و با سعی در حفظ تعادل خود روی بالشتک پاشنه ی اسکیت فشار وارد کنید. تا وقتی که در توقف کامل مهارت نیافته اید از رفتن به زمین های شیب دار خودداری کنید. سرعتتان را همیشه در حالتی نگه دارید که هر آن قادر به توقف باشید.
  • کنار جاده های پر رفت و آمد و محل هایی که امکان روبه رو شدن با دوچرخه سوار وجود دارد اسکیت نکنید. از مسیرهای ویژه ی دوچرخه سواری، پیاده روها و سایر مناطق مسطح بدون دست انداز و دور از ترافیک استفاده کنید.
  • اگر چیزی در دست دارید حتی یک قوطی نوشابه اسکیت نکنید. هنگام زمین خوردن به صورت ناخودآگاه سعی می کنید آنچه را که در دست دارید حفظ کنید نه بدنتان را.

ارسال شده در 1 بهمن 1395 توسط