کنترل و تعادل: روی یک پا ایستادن

هر روز تعداد بیشتر از مربیان ورزش و حتی پزشکان به ویژه اگر در گروه سنی بالای 50 سال هستید توجه خود را به مهارت های تعادلی شما معطوف می کنند. برخورداری از تعادل کافی یکی از راه های جلوگیری از آسیب های ورزشی و زمین خوردن در طی کارهای روزانه است و به همین سبب سنجش تعادل می تواند فکر بسیار مناسبی باشد.

توصیه  ما منظور کردن حرکات تعادلی در برنامه ی ارزیابی کلی تان است. سنجش تعادل به اندازه ای ساده است که خودتان هم به راحتی می توانید انجام دهید یا در صورت تمایل از شخصی حرفه ای کمک بگیرید.

ارسال شده در 28 دی 1395 توسط