قدرت بدنی تان را اندازه بگیرید

نترسید قرار نیست روی یک دست شنای سوئدی بروید یا هالتر 200 کیلویی بلند کنید آزمون های قدرتی هم مثل سایر آزمون های این فصل فقط با هدف تعیین نقطه ی شروع تمرینات ورزشی طراحی شده است. اگر بتوانید برنامه ی تمرینات قدرتی مناسبی را شروع کنید و به آن ادامه دهید شاهد تغییرات قابل توجهی در نتایج آزمون های آمادگی جسمانی بعدی در طول دو تا سه ماه آینده خواهید بود.

استقامت عضلانی شما بر اساس تعداد دفعاتی که وزنه ی سنگینی را می توانید جابه جا کنید اندازه گیری می شود. بسیاری از این آزمون ها در خانه هم قابل اجرا هستند البته وجود دوستی که بتواند شمارش را انجام دهد و اجرای صحیح حرکات را کنترل کند کمک بزرگی خواهد بود.

قدرت عضلات بالاتنه را اندازه گیری کنید:

دفعاتی را که بدون توقف یا از دست دادن شکل صحیح بدن می توانید شنای سوئدی بروید بشمارید. در این آزمون مردان باید شنا را به روش سربازی انجام دهند یعنی پاها صاف و کشیده و انگشتان پا در تماس با زمین باشد. زنان نوع تعدیل شده ی آن را انجام می دهند زانوها روی زمین و رانها بالاتر از سطح زمین. کل بدن را آن قدر پایین بیاورید که بازوها تقریبا موازی با زمین شود. شکم را کاملا تو بدهید تا پشت تان خم نشود.

ارسال شده در 28 دی 1395 توسط