تمرین برای رویداد ورزشی

حتی اگر کمترین امیدی هم به بلند کردن و بالا بردن وزنه ی 200 کیلویی نداشته باشید فقط فکر شرکت در رویدادی ورزشی می تواند سبب جهش در برنامه های تمرینات بدنی شما شود. از جمله گزینه های بی شماری که می توانید در آن شرکت کنید: پیاده روی 5 کیلومتر، دو 10 کیلومتر، مسابقات کوچک سه گانه شامل شنا، دوچه سواری و دو، است. شما از زمانی که هزینه ی شرکت در مسابقه را می پردازید هدفمندتر عمل خواهید کرد. ضمنا احساسی که از موفقیت احتمالی در مسابقه به شما دست می دهد وصف ناپذیر است.

بی حوصلگی، دشمن هر نوع تمرین ورزشی است. در اینجا به چند روش پیشگیری از بی حوصلگی و حفظ نشاط اشاره می کنیم:

  • خودتان را سرگرم کنید. اگر در حال راه رفتن روی تردمیل با آی پد به آهنگ مورد علاقه تان گوش بدهید، 30 دقیقه به نظرتان کمتر از 10 دقیقه می آید. اما اگر اتفاقا آی پدتان را در خانه جا گذاشته باشید آن وقت است که 30 دقیقه همچون 3 ساعت خواهد گذشت. برای بسیاری از مردم سرگرمی می تواند به معنای چسبیدن به تمرینات ورزشی یا در رفتن از زیر آن باشد. در حال حاضر در بعضی از باشگاه های ورزشی، خدماتی مثل ورودی های MP3 در تمام دستگاه های قلبی- عروقی یا بیش از 500 کانال سرگرم کننده ارائه می شود.
  • تمرینات را ترکیبی کنید. بعضی از مردم با انجام دادن تمرینات یکنواخت به احساس رضایت می رسند. بعضی به دوچرخه سواری همراه با مردی 67 ساله عادت دارند. بسیاری از ما برای حفظ انگیزه، به تنوع نیاز داریم به همین سبب شاید بی میل نباشید که بعضی از تمرینات ورزشی جانبی را هم که به معنای ترکیب تمرینات است امتحان کنید. ورزش را می توانید به اشکال مختلف انجام دهید دوشنبه ها دو، سه شنبه ها یوگا، چهارشنبه ها پیاده روی و به همین ترتیب ادامه دهید. یا اینکه در سرعت و نوع زمین ورزش تنوع ایجاد کنید یک روز روی سطح صاف و با سرعت زیاد و روز بعد روی سطح شیب دار و آهسته راه بروید. می توانید ابزارهای ورزشی مخلف را هم امتحان کنید یک جلسه دستگاه های بدن سازی و جلسه ی بعد دمبل. به ا ین ترتیب علاوه بر جلوگیری از یکنواختی از بروز آسیب های محتمل در اثر حرکات تکراری هم پیشگیری می شود.

ارسال شده در 27 دی 1395 توسط