چرا این قدر از صاحبان قدرت می ترسم؟

اغلب  این رفتار نتیجه یک یا هر دو عاملی است که احتمال دارد در کودکی تجربه ی ترسناکی با یکی از صاحبان قدرت داشته اید. آن ها می تواند هر کسی معلم، والد یا یکی ازث همسایه ها باشد. حتی یک برخورد ناراحت کننده نیز می تواند موجب چنین تداعی منفی شود. همچنین ممکن است در کودکی به شما آموزش داده باشند که باید برای صاحبان قدرت احترام زیادی قایل باشید و همین آموزه تا دوران بزرگسالی در شما باقی مانده است. شما خودتان را هم سطح دیگران نمی بینید و حتی ممکن است خود را مانند کودکی ببینید که سعی دارد در زندگی بزرگسالان زندگی کند.

شما از صاحبان قدرت می ترسید و احساس می کنید باید مطابق خواست آن ها عمل کنید یا این که اگر خواسته های آن ها را مورد سوال قرار دهید اشتباه است. احتمال دارد احساس کنید از دنیا و محیط اطرافتان اطلاعات کافی و درک درستی از آن ها ندارید و به همین دلیل باید تکیه گاهی غیر طبیعی به صاحبان قدرت داشته باشید.

چه باید کرد؟

  1. خودتان را از قید و بندهای گذشته رها کنید در سیرک، بچه فیل ها را با یک طناب سفت یا زنجیر به تیرک می بندند. بچه فیل تلاش می کند خودش را از قید زنجیر رها کند اما نمی تواند هنگامی که فیل بزرگ می شود مربی حیوانات دیگر مجبور نیست طناب یا زنجیر را سفت تر کند زیرا فیل می داند که نمی تواند خودش را از بند رها کند بنابراین حتی دیگر تلاش نمی کند. یک فیل بالغ را می توان تنها با بستن یک طناب به صندلی نگه داشت.

اجازه ندهید قید و بند و محدودیت های پیشین شما را در گذشته نگه دارد. چیزی که دیروز مشکل بود ممکن است امروز آسان باشد. چیزی که ترسناک بود می تواند لذت بخش باشد همچنین چیزی که غیر ممکن به نظر می رسید احتمال دارد کاملا در دسترس شما باشد.

  1. قدرت و اقتداری که وجود ندارد را نپذیرید صاحبان قدرت، صاحب قدرت هستند زیرا چنین قدرتی به آن ها داده شده است. اطرافیان شما قدرت دارند زیرا شما چنین قدرتی به آن ها داده اید. اگر قدرت و اقتدار کسی را نپذیرید یا تایید نکنید در آن هنگام او کسی است که توان و قدرتی ندارد. شما باید ذهنیت خود را نسبت به این موضوع تغییر دهید. قدرت و نفوذ ابتدا در ذهن شما نقش می گیرد یا از دست می رود سپس در مرحله ی دوم در دنیای بیرونی نمایان می شود.

بدیهی است اشخاصی هستند که بهتر است باور داشته باشید که می توانند بر شما یا دیگران اعمال قدرت کنند. اگر از همکاری با پلیس خودداری کنید به دردسر می افتید اما این که بدانید در هر موقعیتی حق انتخاب دارید به شما قوت قلب می دهد. شما بر هر کاری که انجام می دهید قدرت و کنترل دارید. هیچ کس نمی تواند شما را مجبور کند چه کسی باشید یا چگونه زندگی کنید.

ارسال شده در 25 دی 1395 توسط